Ettevõtte asutamine ja juhtimine

Teenindus Üksus Hind
Dokumentide saatmine kulleriga Ühekordne tasu € 130 
Dokumentide saatmine posti teel Ühekordne tasu € 50 
E-residentsuse abi Ühekordne tasu € 200 
EORI numbri registreerimine Ühekordne tasu € 70 
Ettevõtte asutamine e-residendile Ühekordne tasu € 190 
Ettevõtte asutamine notari vahendusel Ühekordne tasu € 550 
Ettevõtte asutamise riigilõiv Ühekordne tasu € 200 
Kiirkorras ettevõtte asutamise riigilõiv Ühekordne tasu € 265 
Konsultatsioon ja KMKR numbri taotlus Ühekordne tasu € 300 
Konsultatsioon konto avamise kohta makseteenuse pakkuja juures € 600 
Konsultatsioon konto avamisel Eesti pangas € 1000 
Konsultatsioon konto avamisel Interactive Brokers’i juures € 700 
Konsultatsioon konto avamisel Payoneer makseplatvormi juures
Konsultatsioon konto avamisel rahvusvahelises pangas € 2000 
Kontaktisiku teenus € 200 
Mitterahaline osakapitali sissemakse (abi) Ühekordne tasu € 500 
Mittetulundusühingu asutamine e-residendile Ühekordne tasu € 440 
Mittetulundusühingu asutamine ettevõtte asutajale notari vahendusel Ühekordne tasu € 1350 
Mittetulundusühingu asutamine ettevõtte asutajale volikirja alusel Ühekordne tasu € 1960 
Mittetulundusühingu asutamine notari vahendusel Ühekordne tasu € 800 
Mittetulundusühingu asutamine volikirja alusel Ühekordne tasu € 1400 
Mittetulundusühingu asutamise riigilõiv Ühekordne tasu € 30 
MTÜ kandmine mittetulundusühingute registrisse Ühekordne tasu € 300 
Postkontori külastamine Ühekordne tasu € 50 
Rahaline osakapitali sissemakse (abi) Ühekordne tasu € 200 
Skannimine (lehe kohta) Ühekordne tasu € 0.6 
Täiendav osanik või juhatuse liige Ühekordne tasu € 50 
Välismaise ettevõtte osaniku kontrollimine Ühekordne tasu € 350 
Vastavuse tasu Ühekordne tasu € 500 

Raamatupidamine, maksu- ja audititeenused

Teenindus Üksus Hind
Audiitori ülevaade Ühekordne tasu € 2200 
Audit Ühekordne tasu € 2200 
Auditi faili koostamine Ühekordne tasu € 900 
Igakuine raamatupidamisteenus miinimum € 120 
Igakuised maksudeklaratsioonid seisvale ettevõttele kuu € 50 
Isiklik maksudeklaratsioon tund € 120 
Konsolideeritud aruanne dokument € 700 
Krüptovaluuta ettevõtte igakuine raamatupidamine kuu € 250 
Krüptovaluuta ettevõtte majandusaasta aruanne dokument € 620 
Majandusaasta aruande esitamine Eesti notari vahendusel dokument € 200 
Majandusaasta aruande esitamine juhatuse liikme nimel dokument € 60 
Majandusaasta aruanne IFRS-i kohaselt dokument € 1200 
Majandusaasta aruanne, keskmise suurusega ettevõte dokument € 470 
Majandusaasta aruanne, mikroettevõte dokument € 170 
Majandusaasta aruanne, seisev ettevõte dokument € 150 
Majandusaasta aruanne, suurettevõte dokument € 620 
Majandusaasta aruanne, väikeettevõte dokument € 270 
Osanike otsus aastaaruande esitamise kohta dokument € 70 
Palgaarvestus Ühekordne tasu € 15 
Peamised raamatupidamise sise-eeskirjad (Eesti äriühingu registreerimisel) Ühekordne tasu € 110 
Premium raamatupidamisteenus kuu € 250 
Raamatupidamise sise-eeskirjad (olemasolevale Eesti äriühingule – väikeettevõttele) Ühekordne tasu € 330 
Raamatupidamise sise-eeskirjad (olemasolevale Eesti äriühingule – väikeettevõttele – keskmisele ja suurele ettevõttele) Ühekordne tasu € 550 
Raamatupidamise sise-eeskirjad (olemasolevale Eesti krüptovaluutafirmale) Ühekordne tasu € 600 
Raamatupidamissüsteemi esmane seadistamine Ühekordne tasu € 120 
Statistilised aruanded dokument € 200 
Tegevusaruande koostamine dokument € 100 
Tehingu maksumus, v.a. väärtpaberid (iga-aastane raamatupidamisteenus) tehing € 4 
Tehingu maksumus, v.a. väärtpaberid (igakuine raamatupidamisteenus) tehing € 2.70 
Tehingu maksumus, väärtpaberid ja krüptotehingud (iga-aastane raamatupidamisteenus) tehing € 7 
Tehingu maksumus, väärtpaberid ja krüptotehingud (igakuine raamatupidamisteenus) tehing € 5 
Vahearuanded dokument € 60 

Õigusnõustamine

Teenindus Üksus Hind
Aktsiate müük Nasdaq CSD kaudu Ühekordne tasu € 380 
Aktsiate registreerimine Nasdaq Balticus Ühekordne tasu € 400 
Apostill Ühekordne tasu € 50 
Äriühingu registrist kustutamine Ühekordne tasu € 200 
Asutamisdokument dokument € 135 
Dokumendi kinnitatud tõlge Ühekordne tasu € 75 
E-äriregistri väljavõte (PDF) dokument € 20 
E-raha asutuse litsents Ühekordne tasu € 25000 
Ettevõtete ühinemine Ühekordne tasu € 700 
Ettevõtte jagunemine Ühekordne tasu € 600 
Ettevõtte osa ost/müük notari vahendusel Ühekordne tasu € 380 
Ettevõtte osa ost/müük (tavaline kirjalik leping) Ühekordne tasu € 170 
Ettevõtte registriandmete muutmise riigilõiv Ühekordne tasu € 25 
Investeerimisühingu tegevusluba Ühekordne tasu € 50000 
Juhatuse liikme (e-resident) määramine / tagasikutsumine € 200 
Juhatuse liikme Eesti isikukoodi lisamine registriandmetele € 75 
Juhatuse liikme leping dokument € 165 
Juhatuse liikme (mitte-e-resident) määramine / tagasikutsumine € 280 
Karistusregistri tõend dokument € 120 
Kaubamärgi registreerimine Ühekordne tasu € 1500 
Laenuleping dokument € 120 
Lihtsustatud likvideerimine Ühekordne tasu € 1000 
Likvideerimine € 1400 
Likvideerimisbilanss ja jaotuskava dokument € 390 
Makseteenuse pakkuja litsents Ühekordne tasu € 25000 
Maksuresidentsuse tunnistus dokument € 120 
Muudatused ettevõtte üldandmetes e-äriregistris Ühekordne tasu € 145 
Muudatused lõplike kasusaajate struktuuris (e-resident) € 110 
Notariaalselt kinnitatud ja apostillitud e-äriregistri väljavõte dokument € 135 
Notariaalselt kinnitatud ja apostillitud põhikiri dokument € 220 
Nõude loovutamise leping dokument € 220 
Osakapitali suurendamine Ühekordne tasu € 145 
Osakapitali vähendamine Ühekordne tasu € 352 
Osanike otsus Ühekordne tasu € 110 
Pankrotiavaldus Ühekordne tasu € 600 
Passi notariaalselt kinnitatud koopia dokument € 120 
Põhikirja koostamine/muutmine Ühekordne tasu € 200 
Rahvastikuregistri väljavõte dokument € 135 
Täiendav tehingus osaleja Ühekordne tasu € 75 
Tasaarvestusleping dokument € 220 
Teade e-äriregistrile Ühekordne tasu € 110 
Tööleping dokument € 165 
Usaldusfondi moodustamine Ühekordne tasu € 10000 
Välisriigi juriidilise isiku osalemine notariaalses tehingus ettevõtte kohta € 370 
Virtuaalse valuuta teenusepakkuja litsents Ühekordne tasu € 15000 
Võlakirjade registreerimine Nasdaq Balticus Ühekordne tasu € 750 
Võlakirjaemissiooni dokumendipakett dokument € 3000 
Volikiri (füüsilise isiku poolt) Ühekordne tasu € 270 
Volikiri (juriidilise isiku poolt) Ühekordne tasu € 370 

Eestisse ümber asumine

Teenindus Üksus Hind
Äriplaani koostamine elamisloa taotlemiseks Ühekordne tasu € 2000 
Diginomaadi viisa Ühekordne tasu € 300 
Elamisluba ettevõtluseks Ühekordne tasu € 3500 
Elamisluba pereliikmele Ühekordne tasu € 1700 
Elamisluba startupile Ühekordne tasu € 2500 
Elamisluba suurinvestorile Ühekordne tasu € 5000 
Elamisluba töötamiseks Ühekordne tasu € 2700 
Elamisõigus EL-i kodanikele Ühekordne tasu € 550 
Lühiajalise töötamise registreerimine Ühekordne tasu € 750 
Pikaajalise (D) viisa taotlus Ühekordne tasu € 350 
Rahvastikuregistris registreerimine Ühekordne tasu € 350 

Elu- ja tööruumid

Rahvusvahelised korporatiivteenused

Teenindus Üksus Hind
Igakuine rahvusvaheline raamatupidamisteenus kuu € 180 
Rahvusvaheline audititeenus Ühekordne tasu € 2500 
Rahvusvaheline volikiri Ühekordne tasu € 250 
Rahvusvahelise ettevõtte aastaaruanne aasta € 500 
Rahvusvahelise ettevõtte dokumendid Ühekordne tasu € 150 
Rahvusvahelise ettevõtte juhtimine aasta € 700 
Rahvusvahelise ettevõtte registreerimine Ühekordne tasu € 1000 

Perekondlik investeerimine

Veebilehtede kujundamise ja hostimise teenused

Teenindus Üksus Hind
Brändi ja veebisaidi hoolduse tugi € 72 
Domeen ja hostimine aasta € 330 
Ettevõtte bränding — Express € 900 
Ettevõtte bränding: Premium € 1300 
Ettevõtte veebisait € 2500 
Veebilehe sihtleht € 1250 

Tunnihinnad

Teenindus Üksus Hind
Assistent (tunnitasu) tund € 50 
Noorempersonal (tunnitasu) € 70 
Vanempersonal (tunnitasu) tund € 120 

* Mikroettevõtja on piiratud vastutusega usaldusühing, mille tegevus aruandeaasta seisuga vastab kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustused ei ületa omakapitali, üks osanik (kes on ühtlasi ka juhatuse liige), müügitulu aruandeaastal on kuni 50 000 eurot;

** väikeettevõtja on Eestis registreeritud äriühing, mis ei ole mikroettevõte ja mille näitajatest võib aruandeaasta seisuga ainult üks ületada järgmisi tingimusi: varade kogumaht 4 000 000 eurot, müügitulu 8 000 000 eurot ja aruandeaasta keskmine töötajate arv 50 inimest;

*** Keskmise suurusega äriühing on Eestis registreeritud äriühing, mis ei ole mikro- ega väikeettevõte ning mille näitajatest võib aruandeaasta seisuga ainult üks näitaja ületada järgmisi tingimusi: varade kogumaht 20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja aruandeaasta keskmine töötajate arv 250 inimest;

**** suurettevõte on Eestis registreeritud äriühing, mille puhul vähemalt kaks näitajat ületavad aruandeaasta seisuga järgmisi tingimusi: varade kogumaht 20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaastal 250 inimest;

***** ühekordne makse raamatupidamisteenuse alguses.