Teenused Magrat

Mittetulundusühingu asutamine ettevõtte asutajale notari vahendusel

Tütarühingu mittetulundusühingu registreerimine Eestis. Aitame registreerida mittetulundusühingu Eestis ettevõtte asutajale ja koostame vastavad dokumendid.

 1,350
Ühekordne tasu
 • MTÜ moodustamise riigilõiv ei sisalda ja see lisandub maksumusele
 • ärinime kättesaadavuse kontroll
 • põhikirja koostamine (MTÜ mittetulundusühing)
 • registreerimistaotluse koostamine 1 juhatuse liikme (direktori) ja 2 asutajaliikme kohta: 1 juriidiline isik ja 1 füüsiline isik
 • notari vastuvõtu broneerimine
 • notaritasu
 • konsultatsioon meie juristidega
 • juriidilise isiku asutaja äridokumentide täielikkuse ja kehtivuse kontrollimine
 • kliendi abistamine notari juures
 • PDF-registrisse kandmine pärast asutamist

Registreerimisprotsess võtab aega 5 tööpäeva alates taotluse esitamisest e-äriregistrile. Taotluse koostamise aeg sõltub sellest, kui kiiresti klient esitab nõutavad dokumendid ja teabe, kusjuures:

Kaasas
 • MTÜ moodustamise riigilõiv ei sisalda ja see lisandub maksumusele
 • ärinime kättesaadavuse kontroll
 • põhikirja koostamine (MTÜ mittetulundusühing)
 • registreerimistaotluse koostamine 1 juhatuse liikme (direktori) ja 2 asutajaliikme kohta: 1 juriidiline isik ja 1 füüsiline isik
 • notari vastuvõtu broneerimine
 • notaritasu
 • konsultatsioon meie juristidega
 • juriidilise isiku asutaja äridokumentide täielikkuse ja kehtivuse kontrollimine
 • kliendi abistamine notari juures
 • PDF-registrisse kandmine pärast asutamist
Ajastus

Registreerimisprotsess võtab aega 5 tööpäeva alates taotluse esitamisest e-äriregistrile. Taotluse koostamise aeg sõltub sellest, kui kiiresti klient esitab nõutavad dokumendid ja teabe, kusjuures: