Teenused Magrat

Teade e-äriregistrile

Teavitage e-äriregistrit ettevõtte muutustest. Me teavitame e-äriregistrit kõigist ettevõttes toimunud muudatustest, st aktsionäride, juhtkonna jne. vahetumisest.

 110
Ühekordne tasu
  • Kuni 20-minutiline konsultatsioon meie juristidega teie valitud suhtluskanali kaudu
  • asjakohase teatise koostamine
  • abi teatise esitamisel e-äriregistrisse

Me koostame teatise eelnõu 1-2 tööpäeva jooksul alates hetkest, mil saame kogu vajaliku teabe. Teatise saab esitada e-äriregistrile 1 tööpäeva jooksul, kasutades e-residentsust. Ilma e-residentsuseta tuleb teade saata posti teel.

Kaasas
  • Kuni 20-minutiline konsultatsioon meie juristidega teie valitud suhtluskanali kaudu
  • asjakohase teatise koostamine
  • abi teatise esitamisel e-äriregistrisse
Ajastus

Me koostame teatise eelnõu 1-2 tööpäeva jooksul alates hetkest, mil saame kogu vajaliku teabe. Teatise saab esitada e-äriregistrile 1 tööpäeva jooksul, kasutades e-residentsust. Ilma e-residentsuseta tuleb teade saata posti teel.