Teenused Magrat

Vahearuanded

Teie ettevõtte vahearuannete koostamine. Vahearuanded annavad ülevaate ettevõtte finantsseisundist ja majandustulemusest vähem kui 1-aastase perioodi kohta.

 60
dokument
 • bilanss
 • kasumiaruanne
 • võlgnevused
 • makstavad arved
 • finantsaruannete koostamine Excel või PDF formaadis inglise või eesti keeles
 • tellitud igakuine raamatupidamisteenus
 • õigeaegselt esitatud raamatupidamisallikadokumendid

1 tööpäeva jooksul.

Teie ettevõtte vahearuanded. Vahearuanded annavad ülevaate ettevõtte finantsseisundist ja majandustulemustest vähem kui ühe aasta jooksul.

Kaasas
 • bilanss
 • kasumiaruanne
 • võlgnevused
 • makstavad arved
 • finantsaruannete koostamine Excel või PDF formaadis inglise või eesti keeles
Peamised nõuded
 • tellitud igakuine raamatupidamisteenus
 • õigeaegselt esitatud raamatupidamisallikadokumendid
Ajastus

1 tööpäeva jooksul.

Näidised

Teie ettevõtte vahearuanded. Vahearuanded annavad ülevaate ettevõtte finantsseisundist ja majandustulemustest vähem kui ühe aasta jooksul.