Teenused Magrat

Äriplaani koostamine elamisloa taotlemiseks

Äriplaani koostamine elamisloa taotlemiseks ettevõtluseks. Professionaalselt koostatud äriplaan, mis võtab arvesse kõiki seadusest tulenevaid nõudeid.

 2,000
Ühekordne tasu
 • äritegevuse elamisluba

Äriplaan tuleb esitada eesti või inglise keeles ja see peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • ettevõtte nimi ja registrikood
 • äriidee: kavandatavad tegevused, potentsiaalsed kliendid ja tarnijad, arenguplaanid, ettevõtte käsutuses olev põhivara, käibekapital, kasutatav tööjõud
 • finantsprognoosid kaheks järgmiseks majandusaastaks – prognoositav kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude prognoos
 • Juhtimis- ja järelevalvefunktsioone täitvate isikute CV-d
 • motivatsioon, miks taotleja Eestisse elama asumine on ettevõtluse jaoks oluline
 • üle 20 minuti kestvate lisakonsultatsioonide eest võetakse tunnitasu

Äriplaani koostamine võtab vähemalt 3 nädalat.

Saadaval lisatasu eest
 • äritegevuse elamisluba
Kaasas

Äriplaan tuleb esitada eesti või inglise keeles ja see peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • ettevõtte nimi ja registrikood
 • äriidee: kavandatavad tegevused, potentsiaalsed kliendid ja tarnijad, arenguplaanid, ettevõtte käsutuses olev põhivara, käibekapital, kasutatav tööjõud
 • finantsprognoosid kaheks järgmiseks majandusaastaks – prognoositav kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude prognoos
 • Juhtimis- ja järelevalvefunktsioone täitvate isikute CV-d
 • motivatsioon, miks taotleja Eestisse elama asumine on ettevõtluse jaoks oluline
 • üle 20 minuti kestvate lisakonsultatsioonide eest võetakse tunnitasu
Ajastus

Äriplaani koostamine võtab vähemalt 3 nädalat.