Teenused Magrat

Muudatused ettevõtte üldandmetes e-äriregistris

Uuendage ettevõtte teabeandmeid e-äriregistris. Hoidke oma ettevõtte kontaktandmed e-äriregistris ajakohasena ja jääge nõuetele vastavaks.

 145
Ühekordne tasu
  • e-äriregistri avalduse koostamine, milles on täpsustatud muudatused ettevõtte andmetes (nagu aadress, e-posti aadress, kontaktisik, telefoninumber, ettevõtte nimi ID-kaardi abil)
  • konsultatsioon meie juristidega selles küsimuses
  • abi petitsiooni esitamisel
  • riigilõiv ettevõtte registriandmete muudatuste eest

Valmistame dokumendid ette 3 tööpäeva jooksul alates vajaliku teabe saamisest. Muudatused tehakse tavaliselt 2 tööpäeva jooksul, kuid mitte rohkem kui 5 tööpäeva jooksul alates petitsiooni esitamise kuupäevast.

Saadaval lisatasu eest
  • e-äriregistri avalduse koostamine, milles on täpsustatud muudatused ettevõtte andmetes (nagu aadress, e-posti aadress, kontaktisik, telefoninumber, ettevõtte nimi ID-kaardi abil)
Kaasas
  • konsultatsioon meie juristidega selles küsimuses
  • abi petitsiooni esitamisel
  • riigilõiv ettevõtte registriandmete muudatuste eest
Ajastus

Valmistame dokumendid ette 3 tööpäeva jooksul alates vajaliku teabe saamisest. Muudatused tehakse tavaliselt 2 tööpäeva jooksul, kuid mitte rohkem kui 5 tööpäeva jooksul alates petitsiooni esitamise kuupäevast.