Teenused Magrat

Investeerimisprojektide jälgimine

Investeerimisprojektide jälgimine. Magrat jälgib sihtettevõtete tulemusi ja hoolitseb selle eest, et investorid saaksid regulaarselt piisavat teavet oma investeeringute seisu kohta.

 1,000
kuu

Esialgne seadistamine võtab aega 2-3 kuud. Aruandlus ja koosolekud igakuiselt või kord kvartalis.

  • finantsmudel – tööriist MS Exceli vormingus, mis sisaldab finantsandmeid ja möödunud perioodide analüüsi, mis võimaldab prognoosida ettevõtte finantstulemusi.
  • finantsprognoos (tulud, kulud, varad ja kohustused). Erinevad arengustsenaariumid (optimistlikud, pessimistlikud, optimaalsed)
  • toimivusnäitajate armatuurlaud: 10–15 peamist näitajat, mis põhinevad seatud eesmärkidel
  • igakuised / kvartaalsed strateegilised kohtumised kliendiga / juhtkonnaga, mis põhinevad Konsultandi esitatud finantsplaani täitmise aruanne-analüüsil
Ajastus

Esialgne seadistamine võtab aega 2-3 kuud. Aruandlus ja koosolekud igakuiselt või kord kvartalis.

Kaasas
  • finantsmudel – tööriist MS Exceli vormingus, mis sisaldab finantsandmeid ja möödunud perioodide analüüsi, mis võimaldab prognoosida ettevõtte finantstulemusi.
  • finantsprognoos (tulud, kulud, varad ja kohustused). Erinevad arengustsenaariumid (optimistlikud, pessimistlikud, optimaalsed)
  • toimivusnäitajate armatuurlaud: 10–15 peamist näitajat, mis põhinevad seatud eesmärkidel
  • igakuised / kvartaalsed strateegilised kohtumised kliendiga / juhtkonnaga, mis põhinevad Konsultandi esitatud finantsplaani täitmise aruanne-analüüsil