Teenused Magrat

Majandusaasta aruanne, keskmise suurusega ettevõte

Eesti ettevõtte majandusaasta aruanne. Aitame hoida teie keskmise suurusega ettevõtte hea seisundi, esitades õigeaegselt nõuetekohaselt koostatud majandusaasta aruande Eesti ametiasutustele.

 470
dokument
 • juhul kui ettevõte ei ole igakuist raamatupidamisteenust tellinud, lisandub tehingute broneerimise maksumus kehtivate tariifide alusel
 • juhtimisaruande koostamine
 • aastaaruande esitamine juhatuse nimel
 • majandusaasta aruande esitamine Eesti notari kaudu
 • keskmise suurusega ettevõtte Eesti finantsaruandluse standarditele vastava majandusaasta aruande koostamine, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja vastavatest lisadest. Keskmise suurusega ettevõtja on Eesti äriühing, mis ei ole mikro- ega väikeettevõte ning mille näitajatest võib bilansipäeval ainult üks näitaja ületada järgmisi tingimusi:
 • Varade kogusumma 20 000 000 eurot või
 • Müügitulu 40 000 000 eurot või
 • Aruandeaasta keskmine töötajate arv 250 inimest.
 • Aruande inglis- ja eestikeelsed versioonid
 • juhatuse liikmete abistamine aruande esitamisel e-äriregistrisse

Tavaliselt kuni 1 kuu alates makse ja kõigi vajalike dokumentide saamisest, sõltuvalt olemasolevast töökoormusest. E-äriregistrile aruande esitamise tähtaeg on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.

Saadaval lisatasu eest
 • juhul kui ettevõte ei ole igakuist raamatupidamisteenust tellinud, lisandub tehingute broneerimise maksumus kehtivate tariifide alusel
 • juhtimisaruande koostamine
 • aastaaruande esitamine juhatuse nimel
 • majandusaasta aruande esitamine Eesti notari kaudu
Kaasas
 • keskmise suurusega ettevõtte Eesti finantsaruandluse standarditele vastava majandusaasta aruande koostamine, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja vastavatest lisadest. Keskmise suurusega ettevõtja on Eesti äriühing, mis ei ole mikro- ega väikeettevõte ning mille näitajatest võib bilansipäeval ainult üks näitaja ületada järgmisi tingimusi:
 • Varade kogusumma 20 000 000 eurot või
 • Müügitulu 40 000 000 eurot või
 • Aruandeaasta keskmine töötajate arv 250 inimest.
 • Aruande inglis- ja eestikeelsed versioonid
 • juhatuse liikmete abistamine aruande esitamisel e-äriregistrisse
Ajastus

Tavaliselt kuni 1 kuu alates makse ja kõigi vajalike dokumentide saamisest, sõltuvalt olemasolevast töökoormusest. E-äriregistrile aruande esitamise tähtaeg on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.