Teenused Magrat

Majandusaasta aruanne, keskmise suurusega ettevõte

Eesti ettevõtte majandusaasta aruanne. Aitame hoida teie keskmise suurusega ettevõtte hea seisundi, esitades õigeaegselt nõuetekohaselt koostatud majandusaasta aruande Eesti ametiasutustele.

 470
dokument

keskmise suurusega ettevõtte Eesti finantsaruandluse standarditele vastava majandusaasta aruande koostamine, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja vastavatest lisadest. Keskmise suurusega ettevõtja on Eesti äriühing, mis ei ole mikro- ega väikeettevõte ning mille näitajatest võib bilansipäeval ainult üks näitaja ületada järgmisi tingimusi:

 • Varade kogusumma 20 000 000 eurot või
 • Müügitulu 40 000 000 eurot või
 • Aruandeaasta keskmine töötajate arv 250 inimest.
 • Aruande inglis- ja eestikeelsed versioonid
 • juhatuse liikmete abistamine aruande esitamisel e-äriregistrisse
 • juhul kui ettevõte ei ole igakuist raamatupidamisteenust tellinud, lisandub tehingute broneerimise maksumus kehtivate tariifide alusel
 • juhtimisaruande koostamine
 • aastaaruande esitamine juhatuse nimel
 • majandusaasta aruande esitamine Eesti notari kaudu

Tavaliselt kuni 1 kuu alates makse ja kõigi vajalike dokumentide saamisest, sõltuvalt olemasolevast töökoormusest. E-äriregistrile aruande esitamise tähtaeg on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.

Kaasas

keskmise suurusega ettevõtte Eesti finantsaruandluse standarditele vastava majandusaasta aruande koostamine, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja vastavatest lisadest. Keskmise suurusega ettevõtja on Eesti äriühing, mis ei ole mikro- ega väikeettevõte ning mille näitajatest võib bilansipäeval ainult üks näitaja ületada järgmisi tingimusi:

 • Varade kogusumma 20 000 000 eurot või
 • Müügitulu 40 000 000 eurot või
 • Aruandeaasta keskmine töötajate arv 250 inimest.
 • Aruande inglis- ja eestikeelsed versioonid
 • juhatuse liikmete abistamine aruande esitamisel e-äriregistrisse
Saadaval lisatasu eest
 • juhul kui ettevõte ei ole igakuist raamatupidamisteenust tellinud, lisandub tehingute broneerimise maksumus kehtivate tariifide alusel
 • juhtimisaruande koostamine
 • aastaaruande esitamine juhatuse nimel
 • majandusaasta aruande esitamine Eesti notari kaudu
Ajastus

Tavaliselt kuni 1 kuu alates makse ja kõigi vajalike dokumentide saamisest, sõltuvalt olemasolevast töökoormusest. E-äriregistrile aruande esitamise tähtaeg on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.