Teenused Magrat

Elamisluba töötamiseks

Elada, töötada Eestis ja reisida vabalt Euroopa Liidus. Elada ja töötada Eestis ning reisida vabalt läbi Schengeni ala, kui teil on elamisluba töötamiseks.

 2,700
Ühekordne tasu

Elamisloa (piiramatu viibimine ja õigus töötada Eestis, viibimine Schengeni riikides kuni 90 päeva 180 päeva jooksul) saamise protsessi koordineerimine, sealhulgas:

 • elamisloa väljastamise väljavaate eelanalüüs
 • konsultatsioon dokumentide paketi koostamisel
 • konsultatsioon vormide täitmisel
 • kliendiga kaasas käimine Politsei- ja Piirivalveameti teeninduspunkti või konsulteerimine taotlemisel Eesti saatkonnas kliendi elukohariigis
 • abi politsei- ja piirivalveametiga suhtlemisel kuni lõpliku otsuse tegemiseni
 • elamisloakaardi kättesaamise koordineerimine
 • üle 20 minuti kestvate lisakonsultatsioonide eest võetakse tunnitasu

Põhitaotleja perekonnaliikmed võivad elamisluba taotleda pärast elamisloa andmist põhitaotlejale.

 • NB! Tippspetsialistidele ja IT-spetsialistidele elamisloa andmisel ei kohaldata iga-aastast sisserände piirarvu, teistele töötajatele elamisloa andmisel kehtib aastane sisserände piirarv.
 • Ettevõte on registreeritud ja tegutsenud Eestis vähemalt 12 kuud enne elamisloa taotluse esitamist.
 • Taotleja kõrgetasemelise spetsialistina töötamise ajal peab ettevõte vastama ühele järgmistest tingimustest:
 • ettevõtte minimaalne kapital on 65 000 EUR ja see investeeritakse Eesti territooriumil toimuvasse äritegevusse (Eestis soetatud ja põhivarana arvele võetud kinnisvara, masinad või seadmed),
 • minimaalne müügitulu on 200 000 eurot aastas,
 • ettevõtte aastane tööjõukulu ei ole väiksem kui 5 Eesti keskmist aastapalka.
 • Tööandja peab maksma välisriigi palgatud spetsialistile töötasu, mis ei ole väiksem kui 1 keskmine palk Eestis ja kõrgetasemelisele spetsialistile – mitte vähem kui 2 keskmist töötasu, eurodes (vt perioodi kohta allolevat tabelit 03.03.2022 – 02.03.2023):
  Spetsialist Kõrgtasemel spetsialist
Nõuded töötasule 1 keskmine palk 2 keskmist palka
Tööandja kogukulu (palgafond) 2 071,22 4 142,45
Sotsiaalmaks 510.84 1 021,68
Töötuskindlustus (tööandja) 12.38 24.77
Brutopalk / palk 1548 3096
Töötuskindlustus (töötaja) 24.77 49.54
Tulumaks 243.31 609.29
Netopalk / palk 1 279,92 2 437,17

Taotluse ettevalmistamine võtab tavaliselt aega 4-8 nädalat, sõltuvalt sellest, kui kiiresti klient teabe ja dokumendid esitab.

Tähtajalise elamisloa andmise või sellest keeldumise otsus tehakse 2 kuu jooksul alates taotluse vastuvõtmisest.

Elamisloakaart väljastatakse taotlejale isiklikult 30 päeva jooksul. See võib võtta rohkem aega, kui kaart saadetakse taotleja elukohariiki.

id card
Kaasas

Elamisloa (piiramatu viibimine ja õigus töötada Eestis, viibimine Schengeni riikides kuni 90 päeva 180 päeva jooksul) saamise protsessi koordineerimine, sealhulgas:

 • elamisloa väljastamise väljavaate eelanalüüs
 • konsultatsioon dokumentide paketi koostamisel
 • konsultatsioon vormide täitmisel
 • kliendiga kaasas käimine Politsei- ja Piirivalveameti teeninduspunkti või konsulteerimine taotlemisel Eesti saatkonnas kliendi elukohariigis
 • abi politsei- ja piirivalveametiga suhtlemisel kuni lõpliku otsuse tegemiseni
 • elamisloakaardi kättesaamise koordineerimine
 • üle 20 minuti kestvate lisakonsultatsioonide eest võetakse tunnitasu
Saadaval lisatasu eest

Põhitaotleja perekonnaliikmed võivad elamisluba taotleda pärast elamisloa andmist põhitaotlejale.

Peamised nõuded
 • NB! Tippspetsialistidele ja IT-spetsialistidele elamisloa andmisel ei kohaldata iga-aastast sisserände piirarvu, teistele töötajatele elamisloa andmisel kehtib aastane sisserände piirarv.
 • Ettevõte on registreeritud ja tegutsenud Eestis vähemalt 12 kuud enne elamisloa taotluse esitamist.
 • Taotleja kõrgetasemelise spetsialistina töötamise ajal peab ettevõte vastama ühele järgmistest tingimustest:
 • ettevõtte minimaalne kapital on 65 000 EUR ja see investeeritakse Eesti territooriumil toimuvasse äritegevusse (Eestis soetatud ja põhivarana arvele võetud kinnisvara, masinad või seadmed),
 • minimaalne müügitulu on 200 000 eurot aastas,
 • ettevõtte aastane tööjõukulu ei ole väiksem kui 5 Eesti keskmist aastapalka.
 • Tööandja peab maksma välisriigi palgatud spetsialistile töötasu, mis ei ole väiksem kui 1 keskmine palk Eestis ja kõrgetasemelisele spetsialistile – mitte vähem kui 2 keskmist töötasu, eurodes (vt perioodi kohta allolevat tabelit 03.03.2022 – 02.03.2023):
  Spetsialist Kõrgtasemel spetsialist
Nõuded töötasule 1 keskmine palk 2 keskmist palka
Tööandja kogukulu (palgafond) 2 071,22 4 142,45
Sotsiaalmaks 510.84 1 021,68
Töötuskindlustus (tööandja) 12.38 24.77
Brutopalk / palk 1548 3096
Töötuskindlustus (töötaja) 24.77 49.54
Tulumaks 243.31 609.29
Netopalk / palk 1 279,92 2 437,17
Ajastus

Taotluse ettevalmistamine võtab tavaliselt aega 4-8 nädalat, sõltuvalt sellest, kui kiiresti klient teabe ja dokumendid esitab.

Tähtajalise elamisloa andmise või sellest keeldumise otsus tehakse 2 kuu jooksul alates taotluse vastuvõtmisest.

Elamisloakaart väljastatakse taotlejale isiklikult 30 päeva jooksul. See võib võtta rohkem aega, kui kaart saadetakse taotleja elukohariiki.

Näidised
id card