Teenused Magrat

Aktsiate registreerimine Nasdaq Balticus

Registreerige oma ettevõtte aktsiad Nasdaq Balticus. Ettevõtte aktsiate registreerimine Nasdaq CSD-s unikaalse rahvusvahelise ISIN-koodiga kaitseb aktsionäride omandiõigust, tagab suurema turvalisuse ja suurema usalduse investorite, partnerite ja finantsasutuste poolt.

 400
Ühekordne tasu
 • konsultatsioon protseduuri ja selle tulemuste kohta – üle 20 minuti kestvate lisakonsultatsioonide eest võetakse tunnitasu
 • registreerimistaotluse koostamine
 • aktsionäride nimekirja koostamine
 • asjakohase aktsionäri otsuse koostamine
 • taotluse esitamine (veebis, posti teel või kontoris)
 • riigilõiv ettevõtte registriandmete muudatuste eest

abi dokumentide esitamisel, kui tegemist on välismaise juriidilise isikuga – tunnitasu

Taotlus koostatakse 3 tööpäeva jooksul alates kõigi vajalike dokumentide saamisest ja vaadatakse läbi 2 tööpäeva jooksul.

Kaasas
 • konsultatsioon protseduuri ja selle tulemuste kohta – üle 20 minuti kestvate lisakonsultatsioonide eest võetakse tunnitasu
 • registreerimistaotluse koostamine
 • aktsionäride nimekirja koostamine
 • asjakohase aktsionäri otsuse koostamine
 • taotluse esitamine (veebis, posti teel või kontoris)
 • riigilõiv ettevõtte registriandmete muudatuste eest
Saadaval lisatasu eest

abi dokumentide esitamisel, kui tegemist on välismaise juriidilise isikuga – tunnitasu

Ajastus

Taotlus koostatakse 3 tööpäeva jooksul alates kõigi vajalike dokumentide saamisest ja vaadatakse läbi 2 tööpäeva jooksul.