Teenused Magrat

Võlakirjade registreerimine Nasdaq Balticus

Registreerige emiteeritud võlakirjad Nasdaq CSD-s, Balti riikide väärtpaberite registris. Olemasoleval ettevõttel on lubatud emiteerida võlakirju, et meelitada ligi investeeringuid. Protseduuri saab lihtsustada nii emitendi kui ka investori jaoks, registreerides võlakirjad Nasdaq CSD hallatavas väärtpaberite registris.

 750
Ühekordne tasu
 • konsultatsioon protseduuri ja selle tulemuste kohta
 • registreerimistaotluse koostamine
 • võlakirjaomanike nimekirja koostamine
 • teatise ettevalmistamine investori välisriigi juriidilisest isikust kohta
 • asjakohase aktsionäri otsuse koostamine
 • taotluse esitamine (veebis, posti teel või kontoris)
 • riigilõiv ettevõtte registriandmete muudatuste eest
 • võlakirjaemissiooni tingimuste koostamine

Taotlus koostatakse ja vaadatakse läbi 5 tööpäeva jooksul alates kõigi vajalike dokumentide saamisest.

Kaasas
 • konsultatsioon protseduuri ja selle tulemuste kohta
 • registreerimistaotluse koostamine
 • võlakirjaomanike nimekirja koostamine
 • teatise ettevalmistamine investori välisriigi juriidilisest isikust kohta
 • asjakohase aktsionäri otsuse koostamine
 • taotluse esitamine (veebis, posti teel või kontoris)
 • riigilõiv ettevõtte registriandmete muudatuste eest
Saadaval lisatasu eest
 • võlakirjaemissiooni tingimuste koostamine
Ajastus

Taotlus koostatakse ja vaadatakse läbi 5 tööpäeva jooksul alates kõigi vajalike dokumentide saamisest.