Teenused Magrat

Usaldusfondi moodustamine

Kõige lihtsam ja kiirem viis investeerimisfondi asutamiseks Eestis. Usaldusfondi asutamine Eestis on kõige lihtsam ja kiirem viis investeerimisfondi loomiseks.

 10,000
Ühekordne tasu

Klient peaks esitama äriplaani ja fondi investeerimispoliitika üldpõhimõtted, kuna need on vajalikud registreerimisprotsessi jaoks.
Usaldusfondil peab olema füüsiline kontor Eestis.

 • fondi aluseks oleva usaldusühingu asutamine
 • osaühingu asutamine fondi täisosanikuks
 • fondi asjakohase AML-poliitika mustand
 • fondihalduri sise-eeskirjade mustand
 • vaadake üle kaasa antud dokumentatsioon
 • dokumentatsiooni tõlkimise korraldamine
 • taotluse esitamine Finantsinspektsioonile fondihalduri registreerimiseks
 • üle 20 minuti kestvate lisakonsultatsioonide eest võetakse tunnitasu NB!

Juriidiliste isikute registreerimine, dokumentide kogumine ja ettevalmistamine taotluse esitamiseks Finantsinspektsioonile võtab aega 1 kuu. Finantsinspektsioonis registreerimise lõpetamine võtab aega 2 kuud alates taotluse esitamise kuupäevast.


trust-fund-usaldusfond-fact-sheet.pdf
Peamised nõuded

Klient peaks esitama äriplaani ja fondi investeerimispoliitika üldpõhimõtted, kuna need on vajalikud registreerimisprotsessi jaoks.
Usaldusfondil peab olema füüsiline kontor Eestis.

Kaasas
 • fondi aluseks oleva usaldusühingu asutamine
 • osaühingu asutamine fondi täisosanikuks
 • fondi asjakohase AML-poliitika mustand
 • fondihalduri sise-eeskirjade mustand
 • vaadake üle kaasa antud dokumentatsioon
 • dokumentatsiooni tõlkimise korraldamine
 • taotluse esitamine Finantsinspektsioonile fondihalduri registreerimiseks
 • üle 20 minuti kestvate lisakonsultatsioonide eest võetakse tunnitasu NB!
Ajastus

Juriidiliste isikute registreerimine, dokumentide kogumine ja ettevalmistamine taotluse esitamiseks Finantsinspektsioonile võtab aega 1 kuu. Finantsinspektsioonis registreerimise lõpetamine võtab aega 2 kuud alates taotluse esitamise kuupäevast.