Teenused Magrat

Majandusaasta aruande esitamine Eesti notari vahendusel

Majandusaasta aruande esitamine Eesti notari kaudu. Majandusaasta aruande esitamine e-äriregistrile äriühingu juhatuse liikme nimel Eesti notari kaudu.

 200
dokument
  • allkirjalehe koostamine aastaaruande faili osana
  • Juhatuse liikme poolt kinnitatava tegelike tulusaajate nimekirja koostamine
  • majandusaasta aruande esitamine Ettevõtteregistri portaali elektroonilises keskkonnas
  • notari aja kokkuleppimine majandusaasta aruande esitamiseks
  • kliendi esindamine notari juures

Kuni 10 tööpäeva pärast seda, kui klient on majandusaasta aruande heaks kiitnud.

Kaasas
  • allkirjalehe koostamine aastaaruande faili osana
  • Juhatuse liikme poolt kinnitatava tegelike tulusaajate nimekirja koostamine
  • majandusaasta aruande esitamine Ettevõtteregistri portaali elektroonilises keskkonnas
  • notari aja kokkuleppimine majandusaasta aruande esitamiseks
  • kliendi esindamine notari juures
Ajastus

Kuni 10 tööpäeva pärast seda, kui klient on majandusaasta aruande heaks kiitnud.