Teenused Magrat

Võlakirjaemissiooni dokumendipakett

Ettevõtte võlakirjade emissiooni dokumendipaketi koostamine. Võlakirjade emiteerimine on väärtuslik kapitali kaasamise ja finantsstruktureerimise vahend, see annab nii emitendile kui ka investorile vajaliku paindlikkuse.

 3,000
dokument
 • Võlakirjade registreerimine elektroonilisel kujul Nasdaq Balticus
 • võlakirjade emissiooniga seotud konsultatsioonid
 • võlakirjaomanike kapitalistruktuuri ja algsete vahendite analüüs
 • aktsionäri otsuse koostamine võlakirjade emiteerimise kohta
 • asjakohaste võlakirjaemissiooni tingimuste koostamine
 • võlakirjade märkimise dokumentide koostamine
 • võlakirja sertifikaadi koostamine
 • võlakirjaomanike registri koostamine
 • Rahaliste vahendite päritolu peaks olema selge ja läbipaistev.
 • Võlakirjade emiteerimine peab toimuma ranges vastavuses kohaldatavate õiguslike nõuetega, mis nõuavad nõuetekohaselt koostatud dokumentide paketti, mis reguleerivad emissiooni ning sätestavad asjakohased õigused ja kohustused.

Võlakirjaemissiooni dokumendipaketi koostamine võtab vähemalt 10 tööpäeva alates vajaliku teabe ja dokumentide saamisest.

Saadaval lisatasu eest
 • Võlakirjade registreerimine elektroonilisel kujul Nasdaq Balticus
Kaasas
 • võlakirjade emissiooniga seotud konsultatsioonid
 • võlakirjaomanike kapitalistruktuuri ja algsete vahendite analüüs
 • aktsionäri otsuse koostamine võlakirjade emiteerimise kohta
 • asjakohaste võlakirjaemissiooni tingimuste koostamine
 • võlakirjade märkimise dokumentide koostamine
 • võlakirja sertifikaadi koostamine
 • võlakirjaomanike registri koostamine
Peamised nõuded
 • Rahaliste vahendite päritolu peaks olema selge ja läbipaistev.
 • Võlakirjade emiteerimine peab toimuma ranges vastavuses kohaldatavate õiguslike nõuetega, mis nõuavad nõuetekohaselt koostatud dokumentide paketti, mis reguleerivad emissiooni ning sätestavad asjakohased õigused ja kohustused.
Ajastus

Võlakirjaemissiooni dokumendipaketi koostamine võtab vähemalt 10 tööpäeva alates vajaliku teabe ja dokumentide saamisest.