Teenused Magrat

Rahvusvaheline audititeenus

Audit teie rahvusvahelise ettevõtte jaoks. Vannutatud audiitori audit ei aita ettevõttel mitte ainult säilitada nõuetele vastavust, vaid lisab ka läbipaistvust ja usaldusväärsust pankade ja äripartnerite silmis.

 2,500
Ühekordne tasu

Audiitorkontrolli tähtaeg tuleb kokku leppida audiitorühingu ja kliendi vahel, sõltuvalt ettevõtte suurusest ja tehingute keerukusest. Aastaaruande kohustusliku auditi tähtaeg on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.

  • vabatahtlik või kohustuslik audit
  • sõltumatu audiitori aruanne selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja selle tegevustulemusi õiglaselt.
  • audit viiakse läbi vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele
Ajastus

Audiitorkontrolli tähtaeg tuleb kokku leppida audiitorühingu ja kliendi vahel, sõltuvalt ettevõtte suurusest ja tehingute keerukusest. Aastaaruande kohustusliku auditi tähtaeg on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.

Kaasas
  • vabatahtlik või kohustuslik audit
  • sõltumatu audiitori aruanne selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja selle tegevustulemusi õiglaselt.
  • audit viiakse läbi vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele