Teenused Magrat

Palgaarvestus

Eesti ettevõtte ühe töötaja palgaarvestus. Aitame arvutada, koostada ja töödelda Eesti ettevõtte töötajate palgaaruandeid ning hoida teie ettevõte heas seisus, töötades õigeaegselt välja algdokumente ja esitades maksudeklaratsioone.

 15
Ühekordne tasu
  • töötasu, puhkusetasu, haiguspuhkuse arvestus;
  • Eesti ettevõtte töötajate palgaaruannete koostamine ja töötlemine.

a) töötaja registreerimine töötamise registris – 12 EUR;
b) töötaja kustutamine (vallandamine) töötamise registrist – 7 EUR;
e) töötaja eelmise perioodi arvutuste korrigeerimine – 15 eurot.

Kaasas
  • töötasu, puhkusetasu, haiguspuhkuse arvestus;
  • Eesti ettevõtte töötajate palgaaruannete koostamine ja töötlemine.
Saadaval lisatasu eest

a) töötaja registreerimine töötamise registris – 12 EUR;
b) töötaja kustutamine (vallandamine) töötamise registrist – 7 EUR;
e) töötaja eelmise perioodi arvutuste korrigeerimine – 15 eurot.