Teenused Magrat

Pankrotiavaldus

Vajadus esitada pankrotiavaldus

Ettevõtte maksejõuetuse seisund, mis ei ole ajutine, paneb ettevõtte juhtkonnale kohustuse esitada kohtusse pankrotiavalduse kooskõlas Eesti seadusandlusega. vastavalt
Selle kohustuse täitmata jätmine võib kaasa tuua juhatuse liikmete materiaalse vastutuse, kui sellega tekitati kahju kolmandatele isikutele.

 600
Ühekordne tasu
 • Kliendi nõustamine ettevõtte pankrotiga seotud küsimustes
 • Pankrotiavalduse valmistamine
 • Kliendile vajalike juhiste andmine avalduse kohtule esitamiseks
 • Ettevõtte aruandluse töötlemine vajalike andmete saamiseks pankrotiavalduse esitamiseks
 • Raamatupidamisteenused
 • Kliendi huvide esindamine kohtumenetluse käigus
 • Riigilõivu tasumine
 • Andmed ettevõtte finantsseisundi kohta, samuti ettevõtte maksejõuetuse põhjuste kohta
 • Kõigi vajalike tõendavate dokumentide edastamine

Kõigi vajalike andmete ja dokumentide olemasolul saab avalduse reeglina valmistada 5 tööpäeva jooksul, kuid periood sõltub alati andmete mahust.
Kohus vaatab avalduse läbi 10 tööpäeva jooksul, kuid vajadusel saab tähtaega pikendada kuni 30 päevani.

Kaasas
 • Kliendi nõustamine ettevõtte pankrotiga seotud küsimustes
 • Pankrotiavalduse valmistamine
 • Kliendile vajalike juhiste andmine avalduse kohtule esitamiseks
Saadaval lisatasu eest
 • Ettevõtte aruandluse töötlemine vajalike andmete saamiseks pankrotiavalduse esitamiseks
 • Raamatupidamisteenused
 • Kliendi huvide esindamine kohtumenetluse käigus
 • Riigilõivu tasumine
Peamised nõuded
 • Andmed ettevõtte finantsseisundi kohta, samuti ettevõtte maksejõuetuse põhjuste kohta
 • Kõigi vajalike tõendavate dokumentide edastamine
Ajastus

Kõigi vajalike andmete ja dokumentide olemasolul saab avalduse reeglina valmistada 5 tööpäeva jooksul, kuid periood sõltub alati andmete mahust.
Kohus vaatab avalduse läbi 10 tööpäeva jooksul, kuid vajadusel saab tähtaega pikendada kuni 30 päevani.