Teenused Magrat

Juhatuse liikme (e-resident) määramine / tagasikutsumine

Nimetage või eemaldage juhatuse liige (direktor). Tehke vajalikud muudatused oma Eesti ettevõtte juhtimises kiiresti ja tõhusalt, kasutades oma e-residendikaarti.

 200
Ühekordne tasu

Dokumendid valmistatakse ette 3 tööpäeva jooksul alates vajalike andmete saamisest. Muudatused tehakse tavaliselt 2 tööpäeva jooksul, kuid mitte rohkem kui 5 tööpäeva jooksul alates avalduse esitamise kuupäevast.

  • konsultatsioon meie juristidega
  • asjakohase aktsionäri otsuse koostamine
  • e-äriregistri portaali avalduse koostamine
  • abi petitsiooni elektroonilisel esitamisel
  • riigilõiv ettevõtte registriandmete muudatuste eest
Ajastus

Dokumendid valmistatakse ette 3 tööpäeva jooksul alates vajalike andmete saamisest. Muudatused tehakse tavaliselt 2 tööpäeva jooksul, kuid mitte rohkem kui 5 tööpäeva jooksul alates avalduse esitamise kuupäevast.

Kaasas
  • konsultatsioon meie juristidega
  • asjakohase aktsionäri otsuse koostamine
  • e-äriregistri portaali avalduse koostamine
  • abi petitsiooni elektroonilisel esitamisel
  • riigilõiv ettevõtte registriandmete muudatuste eest