Teenused Magrat

Tasaarvestusleping

Tasaarvelduslepingu koostamine. Tasaarvelduskokkulepe aitab lahendada poolte vahelisi finantskohustusi.

 220
dokument
  • Lepingu tõlge või paralleelversioonid teises keeles
  • teemaline konsultatsioon
  • ülevaade olemasolevast finantsseisust
  • tasaarvestuse finantsmõju arvutamine
  • lepingu koostamine vastavalt kehtivatele nõuetele eesti, inglise või vene keeles

Sõltuvalt lepingu keerukusest võtab lepingu koostamise protsess tavaliselt 3 tööpäeva alates vajaliku teabe ja dokumentide saamisest.

Saadaval lisatasu eest
  • Lepingu tõlge või paralleelversioonid teises keeles
Kaasas
  • teemaline konsultatsioon
  • ülevaade olemasolevast finantsseisust
  • tasaarvestuse finantsmõju arvutamine
  • lepingu koostamine vastavalt kehtivatele nõuetele eesti, inglise või vene keeles
Ajastus

Sõltuvalt lepingu keerukusest võtab lepingu koostamise protsess tavaliselt 3 tööpäeva alates vajaliku teabe ja dokumentide saamisest.