Teenused Magrat

Äriühingu registrist kustutamine

Peamised eelised

Veel oma äritegevust alustamata äriühingu kustutamine Eesti äriregistrist on lihtsaim viis juba asutatud ettevõtte sulgemiseks
Oluline! Nimetatud protsess on võimalik ainult juhul, kui ettevõte pole oma tegevust alustanud, see tähendab, et ta ei ole sooritanud tehinguid, ei ole avanud kontosid pankades või maksesüsteemides, ei oma nõudeid vastaspoolte vastu, on esitanud kõik majandusaasta aruanded, tal ei ole Eesti maa-, laeva-, äri- või väärtpaberiregistris kantud vara; ei ole osaline üheski pooleliolevas kohtu-, kriminaal- või täitemenetluses, tal ei ole maksuameti ega riigi poolt trahve. Samuti on oluline, et kõikidel aktsionäridel ja juhatuse liikmetel oleks võimalus taotluse allkirjastada veebis, st omama e-residendi kaarti või Eesti ID-kaarti.
Samuti märgime, et äriühingu kustutamine on võimalik ainult äriühingu majandusaasta aruande esitamisel, kuna just aruandesse kantud andmed kinnitavad, et ettevõte ei alustanud tegevust.
Äriühingu kustutamine on võimalik alles 3 kuud pärast vastavasisulise teate esitamist riigiportaalis Ametlikud Teadaanded. Selle teate võib esitada äriregistri esindaja peale kustutamistaotluse saamist, kuid teatise võib esitada ka eelnevalt ettevõtte esindaja.

 200
Ühekordne tasu

Ettevõtte registrist kustutamine toimub pärast äriregistrile avalduse esitamist ja 3 kuud pärast kustutamisteate esitamist riigiportaalis Ametlikud teadaanded.

  • Kliendi nõustamine ettevõtte kustutamisel
  • Protsessi toetamine, sh abi taotluse esitamisel Eesti Äriregistri elektroonilises keskkonnas

NB! Nimetatud protseduur on riigilõivuvaba. Majandusaasta aruannete maksumus ei sisaldu hinnas ja selle eest tasutakse eraldi tehtud pakkumise alusel.

Ajastus

Ettevõtte registrist kustutamine toimub pärast äriregistrile avalduse esitamist ja 3 kuud pärast kustutamisteate esitamist riigiportaalis Ametlikud teadaanded.

Kaasas
  • Kliendi nõustamine ettevõtte kustutamisel
  • Protsessi toetamine, sh abi taotluse esitamisel Eesti Äriregistri elektroonilises keskkonnas

NB! Nimetatud protseduur on riigilõivuvaba. Majandusaasta aruannete maksumus ei sisaldu hinnas ja selle eest tasutakse eraldi tehtud pakkumise alusel.