Teenused Magrat

Elamisluba suurinvestorile

Elamisluba investorile sisserändekvoodist sõltumatult. Ela ja halda oma globaalseid investeeringuid Eestist ilma investori elukoha registreerimise kohustuseta Eestis.

 5,000
Ühekordne tasu

Suurinvestor on välismaalane, kes on teinud vähemalt 1 000 000 euro suuruse otseinvesteeringu Eesti äriregistrisse kantud äriühingusse, mis investeerib peamiselt Eesti majandusse, või on teinud investeeringu investeerimisfondi, mis investeerib fondi vahendeid vastavalt oma investeerimispoliitikale peamiselt Eesti äriregistrisse kantud äriühingutesse. Otseinvesteeringuks loetakse investeeringut aktsiakapitali, mille eest on soetatud ja põhivara hulka kantud kinnisvara, masinad või seadmed või mille eest on tehtud investeeringud muudesse Eesti äriregistrisse kantud äriühingutesse, millel on tegelik majandustegevus Eestis või investeerimisfondi.

Elamisloa (piiramatu viibimine ja õigus töötada Eestis, viibimine Schengeni riikides kuni 90 päeva 180 päeva jooksul) saamise protsessi koordineerimine, sealhulgas:

 • elamisloa väljastamise väljavaate eelanalüüs
 • konsultatsioon dokumentide paketi koostamisel
 • konsultatsioon vormide täitmisel
 • kliendi saatmine Politsei- ja Piirivalveameti teeninduspunkti või konsulteerimine taotlemisel Eesti saatkonnas kliendi elukohariigis
 • abi politsei- ja piirivalveameti lisaküsimustele nende tekkimisel vastuste koostamisel
 • elamisloakaardi kättesaamise koordineerimine
 • üle 20 minuti kestvate lisakonsultatsioonide eest võetakse tunnitasu

Taotluse ettevalmistamine võtab tavaliselt vähemalt 6 nädalat, sõltuvalt sellest, kui kiiresti klient teabe ja dokumendid esitab.

Tähtajalise elamisloa andmine või sellest keeldumine otsustatakse 2 kuu jooksul alates taotluse vastuvõtmisest.

Elamisloakaart väljastatakse taotlejale isiklikult 30 päeva jooksul taotluses märgitud Eesti Vabariigi konsulaaresinduses või Politsei- ja Piirivalveameti teeninduspunktis.

Elamisloakaardi üleandmine konsulaaresindusele võib võtta täiendavalt aega.

id card
Peamised nõuded

Suurinvestor on välismaalane, kes on teinud vähemalt 1 000 000 euro suuruse otseinvesteeringu Eesti äriregistrisse kantud äriühingusse, mis investeerib peamiselt Eesti majandusse, või on teinud investeeringu investeerimisfondi, mis investeerib fondi vahendeid vastavalt oma investeerimispoliitikale peamiselt Eesti äriregistrisse kantud äriühingutesse. Otseinvesteeringuks loetakse investeeringut aktsiakapitali, mille eest on soetatud ja põhivara hulka kantud kinnisvara, masinad või seadmed või mille eest on tehtud investeeringud muudesse Eesti äriregistrisse kantud äriühingutesse, millel on tegelik majandustegevus Eestis või investeerimisfondi.

Kaasas

Elamisloa (piiramatu viibimine ja õigus töötada Eestis, viibimine Schengeni riikides kuni 90 päeva 180 päeva jooksul) saamise protsessi koordineerimine, sealhulgas:

 • elamisloa väljastamise väljavaate eelanalüüs
 • konsultatsioon dokumentide paketi koostamisel
 • konsultatsioon vormide täitmisel
 • kliendi saatmine Politsei- ja Piirivalveameti teeninduspunkti või konsulteerimine taotlemisel Eesti saatkonnas kliendi elukohariigis
 • abi politsei- ja piirivalveameti lisaküsimustele nende tekkimisel vastuste koostamisel
 • elamisloakaardi kättesaamise koordineerimine
 • üle 20 minuti kestvate lisakonsultatsioonide eest võetakse tunnitasu
Ajastus

Taotluse ettevalmistamine võtab tavaliselt vähemalt 6 nädalat, sõltuvalt sellest, kui kiiresti klient teabe ja dokumendid esitab.

Tähtajalise elamisloa andmine või sellest keeldumine otsustatakse 2 kuu jooksul alates taotluse vastuvõtmisest.

Elamisloakaart väljastatakse taotlejale isiklikult 30 päeva jooksul taotluses märgitud Eesti Vabariigi konsulaaresinduses või Politsei- ja Piirivalveameti teeninduspunktis.

Elamisloakaardi üleandmine konsulaaresindusele võib võtta täiendavalt aega.

Näidised
id card