Teenused Magrat

Mittetulundusühingu asutamine ettevõtte asutajale volikirja alusel

Tütarühingu mittetulundusühingu registreerimine Eestis. Aitame registreerida juriidilise isiku asutajale mittetulundusühingu Eestis ja koostame vastavad dokumendid.

 1,960
Ühekordne tasu
 • MTÜ moodustamise riigilõiv ei sisalda ja see lisandub maksumusele
 • ärinime kättesaadavuse kontroll
 • põhikirja koostamine (MTÜ mittetulundusühing)
 • registreerimistaotluse koostamine 1 juhatuse liikme (direktori) ja 2 asutajaliikme kohta: 1 juriidiline isik ja 1 füüsiline isik
 • notari vastuvõtu broneerimine
 • notaritasu
 • konsultatsioon meie juristidega
 • volikirja ja sellega seotud dokumentide koostamine ja vandetõlge eesti keelde
 • juriidilise isiku asutaja äridokumentide täielikkuse ja kehtivuse kontroll
 • kliendi esindamine notari ees
 • PDF registrikannete ärakiri pärast asutamist

Registreerimisprotsess võtab aega 5 tööpäeva alates taotluse esitamisest e-äriregistrile. Taotluse koostamise aeg sõltub sellest, kui kiiresti klient esitab nõutavad dokumendid ja teabe, kusjuures:

Kaasas
 • MTÜ moodustamise riigilõiv ei sisalda ja see lisandub maksumusele
 • ärinime kättesaadavuse kontroll
 • põhikirja koostamine (MTÜ mittetulundusühing)
 • registreerimistaotluse koostamine 1 juhatuse liikme (direktori) ja 2 asutajaliikme kohta: 1 juriidiline isik ja 1 füüsiline isik
 • notari vastuvõtu broneerimine
 • notaritasu
 • konsultatsioon meie juristidega
 • volikirja ja sellega seotud dokumentide koostamine ja vandetõlge eesti keelde
 • juriidilise isiku asutaja äridokumentide täielikkuse ja kehtivuse kontroll
 • kliendi esindamine notari ees
 • PDF registrikannete ärakiri pärast asutamist
Ajastus

Registreerimisprotsess võtab aega 5 tööpäeva alates taotluse esitamisest e-äriregistrile. Taotluse koostamise aeg sõltub sellest, kui kiiresti klient esitab nõutavad dokumendid ja teabe, kusjuures: