Teenused Magrat

Majandusaasta aruanne IFRS-i kohaselt

Eesti ettevõtte majandusaasta aruanne IFRS-i järgi. Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid (IFRS) lisavad teie ettevõtte finantsaruannetele rahvusvahelise mõõtme ja võimaldavad valida mitmekesisemate arvestuspõhimõtete vahel.

 1,200
dokument
 • aastaaruande koostamine vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele
 • Aruande inglis- ja eestikeelsed versioonid
 • vajadusel juhatuse liikmete abistamine aruande esitamisel e-äriregistrisse
 • juhul kui ettevõte ei ole igakuist raamatupidamisteenust tellinud, lisandub tehingute broneerimise maksumus kehtivate tariifide alusel
 • juhtimisaruande koostamine
 • aastaaruande esitamine juhatuse nimel
 • majandusaasta aruande esitamine Eesti notari kaudu

Tavaliselt kuni 1 kuu alates makse ja kõigi vajalike dokumentide saamisest, sõltuvalt olemasolevast töökoormusest. Aruande e-äriregistrile esitamise tähtaeg on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.

Kaasas
 • aastaaruande koostamine vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele
 • Aruande inglis- ja eestikeelsed versioonid
 • vajadusel juhatuse liikmete abistamine aruande esitamisel e-äriregistrisse
Saadaval lisatasu eest
 • juhul kui ettevõte ei ole igakuist raamatupidamisteenust tellinud, lisandub tehingute broneerimise maksumus kehtivate tariifide alusel
 • juhtimisaruande koostamine
 • aastaaruande esitamine juhatuse nimel
 • majandusaasta aruande esitamine Eesti notari kaudu
Ajastus

Tavaliselt kuni 1 kuu alates makse ja kõigi vajalike dokumentide saamisest, sõltuvalt olemasolevast töökoormusest. Aruande e-äriregistrile esitamise tähtaeg on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.