Teenused Magrat

Elamisluba ettevõtluseks

Elamisluba ettevõtluseks. Elada, tegutseda Eestis ja reisida vabalt kogu Schengeni ala piires, omades elamisluba ettevõtluseks.

 3,500
Ühekordne tasu

Elamisloa (piiramatu viibimine ja õigus töötada Eestis, viibimine Schengeni riikides kuni 90 päeva 180 päeva jooksul) saamise protsessi koordineerimine, sealhulgas:

 • elamisloa väljastamise väljavaate eelanalüüs
 • konsultatsioon dokumentide paketi koostamisel
 • konsultatsioon vormide täitmisel
 • kliendiga kaasas käimine Politsei- ja Piirivalveameti teeninduspunkti või konsulteerimine taotlemisel Eesti saatkonnas kliendi elukohariigis
 • abi politsei- ja piirivalveametiga suhtlemisel kuni lõpliku otsuse tegemiseni
 • elamisloakaardi kättesaamise koordineerimine
 • üle 20 minuti kestvate lisakonsultatsioonide eest võetakse tunnitasu
 • Äriplaani koostamine elamisloa taotluse jaoks
 • Põhitaotleja pereliikmed võivad elamisluba taotleda pärast seda, kui põhitaotlejale on elamisluba antud.
 • NB! Ettevõtjale elamisloa andmisel kehtib iga-aastane sisserände piirarv.
 • Ettevõttes osalust omav välismaalane peab olema investeerinud Eesti äriühingu aktsiakapitali vähemalt 65 000 eurot, mille eest on Eestis soetatud ja põhivarana arvele võetud kinnisvara, masinad või seadmed.
 • >

 • Ettevõte on registreeritud ja tegutsenud Eestis vähemalt 4 kuud. Pärast seda perioodi saab esitada avalduse elamisloa väljastamiseks.
 • Ettevõte peab esitama asjakohase äriplaani 2-aastaseks perioodiks.
 • Investeerimisnõuet saab 1 aasta pärast või taotlemise käigus asendada kas müügitulu (vähemalt 200 000 eurot aastas) või Eestis tasutud sotsiaalmaksu (võrdub viiekordse brutto keskmisega) tõendi esitamisega. töötasu Eestis).

Taotluse ettevalmistamine võtab tavaliselt aega 4-8 nädalat, sõltuvalt sellest, kui kiiresti klient teabe ja dokumendid esitab.

Tähtajalise elamisloa andmine otsustatakse 2 kuu jooksul alates taotluse vastuvõtmisest.

Elamisloakaart väljastatakse taotlejale isiklikult 30 päeva jooksul. Lisaaega võib kuluda, kui kaart saadetakse taotleja elukohariiki.

id card
Kaasas

Elamisloa (piiramatu viibimine ja õigus töötada Eestis, viibimine Schengeni riikides kuni 90 päeva 180 päeva jooksul) saamise protsessi koordineerimine, sealhulgas:

 • elamisloa väljastamise väljavaate eelanalüüs
 • konsultatsioon dokumentide paketi koostamisel
 • konsultatsioon vormide täitmisel
 • kliendiga kaasas käimine Politsei- ja Piirivalveameti teeninduspunkti või konsulteerimine taotlemisel Eesti saatkonnas kliendi elukohariigis
 • abi politsei- ja piirivalveametiga suhtlemisel kuni lõpliku otsuse tegemiseni
 • elamisloakaardi kättesaamise koordineerimine
 • üle 20 minuti kestvate lisakonsultatsioonide eest võetakse tunnitasu
Saadaval lisatasu eest
 • Äriplaani koostamine elamisloa taotluse jaoks
 • Põhitaotleja pereliikmed võivad elamisluba taotleda pärast seda, kui põhitaotlejale on elamisluba antud.
Peamised nõuded
 • NB! Ettevõtjale elamisloa andmisel kehtib iga-aastane sisserände piirarv.
 • Ettevõttes osalust omav välismaalane peab olema investeerinud Eesti äriühingu aktsiakapitali vähemalt 65 000 eurot, mille eest on Eestis soetatud ja põhivarana arvele võetud kinnisvara, masinad või seadmed.
 • >

 • Ettevõte on registreeritud ja tegutsenud Eestis vähemalt 4 kuud. Pärast seda perioodi saab esitada avalduse elamisloa väljastamiseks.
 • Ettevõte peab esitama asjakohase äriplaani 2-aastaseks perioodiks.
 • Investeerimisnõuet saab 1 aasta pärast või taotlemise käigus asendada kas müügitulu (vähemalt 200 000 eurot aastas) või Eestis tasutud sotsiaalmaksu (võrdub viiekordse brutto keskmisega) tõendi esitamisega. töötasu Eestis).
Ajastus

Taotluse ettevalmistamine võtab tavaliselt aega 4-8 nädalat, sõltuvalt sellest, kui kiiresti klient teabe ja dokumendid esitab.

Tähtajalise elamisloa andmine otsustatakse 2 kuu jooksul alates taotluse vastuvõtmisest.

Elamisloakaart väljastatakse taotlejale isiklikult 30 päeva jooksul. Lisaaega võib kuluda, kui kaart saadetakse taotleja elukohariiki.

Näidised
id card