Teenused Magrat

Muudatused lõplike kasusaajate struktuuris (e-resident)

Registriandmete ajakohastamine tegelike tulusaajate kohta. Hoidke oma ettevõte nõuetele vastavana ja läbipaistvana, avalikustades Eesti e-äriregistris ajakohastatud andmed tegelike tulusaajate kohta.

 110
Ühekordne tasu
  • konsultatsioon protseduuri ja selle tulemuste kohta
  • e-äriregistrile avalduse koostamine tegelike tulusaajate andmete muutmiseks
  • juhatuse abistamine avalduse elektroonilisel esitamisel

Taotlus e-äriregistrile menetletakse ja muudatused tehakse 5 tööpäeva jooksul alates selle esitamisest.

Kaasas
  • konsultatsioon protseduuri ja selle tulemuste kohta
  • e-äriregistrile avalduse koostamine tegelike tulusaajate andmete muutmiseks
  • juhatuse abistamine avalduse elektroonilisel esitamisel
Ajastus

Taotlus e-äriregistrile menetletakse ja muudatused tehakse 5 tööpäeva jooksul alates selle esitamisest.