Teenused Magrat

Audiitori ülevaade

Audiitori ülevaatus Eestis. Vannutatud audiitori kontroll ei aita ettevõttel mitte ainult jääda nõuetele vastavaks, vaid lisab ka läbipaistvust ja usaldusväärsust pankade ja äripartnerite silmis.

 2,200
Ühekordne tasu

Audiitori ülevaatuse tähtaeg tuleb kokku leppida audiitorühingu ja kliendi vahel, sõltuvalt ettevõtte suurusest ja tehingute keerukusest. Majandusaasta aruande kohustusliku audiitori ülevaatuse tähtaeg on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.

 • vabatahtliku audiitori ülevaatus igale ettevõttele või kohustuslik audiitori ülevaade ettevõtetele, mille raamatupidamise aastaaruannetes vähemalt kaks näitajat ületavad järgmisi väärtusi:
 • Tulu üle 1 600 000 EUR
 • Varad kokku bilansipäeva seisuga: 800 000 EUR
 • Keskmine töötajate arv – 24
 • või vähemalt üks näitajatest ületab järgmise väärtuse:
 • Tulu üle 4 800 000 EUR
 • Varad kokku bilansipäeva seisuga: 2 400 000 EUR
 • Keskmine töötajate arv – 72

sõltumatu audiitori aruanne, mis kinnitab, kas raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt ettevõtte finantsseisundit ja selle tegevuse tulemusi
audiitori ülevaatuse teeb vandeaudiitor vastavalt Eesti finantsaruandluse standarditele või rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele

Ajastus

Audiitori ülevaatuse tähtaeg tuleb kokku leppida audiitorühingu ja kliendi vahel, sõltuvalt ettevõtte suurusest ja tehingute keerukusest. Majandusaasta aruande kohustusliku audiitori ülevaatuse tähtaeg on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.

Kaasas
 • vabatahtliku audiitori ülevaatus igale ettevõttele või kohustuslik audiitori ülevaade ettevõtetele, mille raamatupidamise aastaaruannetes vähemalt kaks näitajat ületavad järgmisi väärtusi:
 • Tulu üle 1 600 000 EUR
 • Varad kokku bilansipäeva seisuga: 800 000 EUR
 • Keskmine töötajate arv – 24
 • või vähemalt üks näitajatest ületab järgmise väärtuse:
 • Tulu üle 4 800 000 EUR
 • Varad kokku bilansipäeva seisuga: 2 400 000 EUR
 • Keskmine töötajate arv – 72

sõltumatu audiitori aruanne, mis kinnitab, kas raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt ettevõtte finantsseisundit ja selle tegevuse tulemusi
audiitori ülevaatuse teeb vandeaudiitor vastavalt Eesti finantsaruandluse standarditele või rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele