Teenused Magrat

Majandusaasta aruanne, mikroettevõte

Eesti ettevõtte majandusaasta aruanne. Aitame hoida teie mikroettevõtte hea seisundi, esitades õigeaegselt nõuetekohaselt koostatud majandusaasta aruande Eesti ametiasutustele.

 170
dokument

bilansist, kasumiaruandest ja vastavatest lisadest koosneva majandusaasta aruande koostamine vastavalt mikroettevõtte Eesti finantsaruandluse standarditele. Mikroettevõte on Eesti ettevõte, mis vastab aruandeaasta jooksul kõigile allpool loetletud nõuetele:

 • Varad kokku kuni 175 000 EUR;
 • Kohustused, mis ei ületa omakapitali;
 • 1 aktsionär, kes on ühtlasi juhatuse liige;
 • Müügitulu kuni 50 000 EUR.
 • Aruande inglis- ja eestikeelsed versioonid
 • juhatuse liikmete abistamine aruande esitamisel e-äriregistrisse
 • juhul kui ettevõte ei ole igakuist raamatupidamisteenust tellinud, lisandub tehingute broneerimise maksumus kehtivate tariifide alusel
 • juhtimisaruande koostamine
 • aastaaruande esitamine juhatuse nimel
 • majandusaasta aruande esitamine Eesti notari kaudu

Tavaliselt kuni 1 kuu alates makse ja kõigi vajalike dokumentide saamisest, sõltuvalt olemasolevast töökoormusest. Aruande e-äriregistrile esitamise tähtaeg on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.

Kaasas

bilansist, kasumiaruandest ja vastavatest lisadest koosneva majandusaasta aruande koostamine vastavalt mikroettevõtte Eesti finantsaruandluse standarditele. Mikroettevõte on Eesti ettevõte, mis vastab aruandeaasta jooksul kõigile allpool loetletud nõuetele:

 • Varad kokku kuni 175 000 EUR;
 • Kohustused, mis ei ületa omakapitali;
 • 1 aktsionär, kes on ühtlasi juhatuse liige;
 • Müügitulu kuni 50 000 EUR.
 • Aruande inglis- ja eestikeelsed versioonid
 • juhatuse liikmete abistamine aruande esitamisel e-äriregistrisse
Saadaval lisatasu eest
 • juhul kui ettevõte ei ole igakuist raamatupidamisteenust tellinud, lisandub tehingute broneerimise maksumus kehtivate tariifide alusel
 • juhtimisaruande koostamine
 • aastaaruande esitamine juhatuse nimel
 • majandusaasta aruande esitamine Eesti notari kaudu
Ajastus

Tavaliselt kuni 1 kuu alates makse ja kõigi vajalike dokumentide saamisest, sõltuvalt olemasolevast töökoormusest. Aruande e-äriregistrile esitamise tähtaeg on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.