Teenused Magrat

Majandusaasta aruanne, mikroettevõte

Eesti ettevõtte majandusaasta aruanne. Aitame hoida teie mikroettevõtte hea seisundi, esitades õigeaegselt nõuetekohaselt koostatud majandusaasta aruande Eesti ametiasutustele.

 170
dokument
 • juhul kui ettevõte ei ole igakuist raamatupidamisteenust tellinud, lisandub tehingute broneerimise maksumus kehtivate tariifide alusel
 • juhtimisaruande koostamine
 • aastaaruande esitamine juhatuse nimel
 • majandusaasta aruande esitamine Eesti notari kaudu
 • bilansist, kasumiaruandest ja vastavatest lisadest koosneva majandusaasta aruande koostamine vastavalt mikroettevõtte Eesti finantsaruandluse standarditele. Mikroettevõte on Eesti ettevõte, mis vastab aruandeaasta jooksul kõigile allpool loetletud nõuetele:
 • Varad kokku kuni 175 000 EUR;
 • Kohustused, mis ei ületa omakapitali;
 • 1 aktsionär, kes on ühtlasi juhatuse liige;
 • Müügitulu kuni 50 000 EUR.
 • Aruande inglis- ja eestikeelsed versioonid
 • juhatuse liikmete abistamine aruande esitamisel e-äriregistrisse

Tavaliselt kuni 1 kuu alates makse ja kõigi vajalike dokumentide saamisest, sõltuvalt olemasolevast töökoormusest. Aruande e-äriregistrile esitamise tähtaeg on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.

Saadaval lisatasu eest
 • juhul kui ettevõte ei ole igakuist raamatupidamisteenust tellinud, lisandub tehingute broneerimise maksumus kehtivate tariifide alusel
 • juhtimisaruande koostamine
 • aastaaruande esitamine juhatuse nimel
 • majandusaasta aruande esitamine Eesti notari kaudu
Kaasas
 • bilansist, kasumiaruandest ja vastavatest lisadest koosneva majandusaasta aruande koostamine vastavalt mikroettevõtte Eesti finantsaruandluse standarditele. Mikroettevõte on Eesti ettevõte, mis vastab aruandeaasta jooksul kõigile allpool loetletud nõuetele:
 • Varad kokku kuni 175 000 EUR;
 • Kohustused, mis ei ületa omakapitali;
 • 1 aktsionär, kes on ühtlasi juhatuse liige;
 • Müügitulu kuni 50 000 EUR.
 • Aruande inglis- ja eestikeelsed versioonid
 • juhatuse liikmete abistamine aruande esitamisel e-äriregistrisse
Ajastus

Tavaliselt kuni 1 kuu alates makse ja kõigi vajalike dokumentide saamisest, sõltuvalt olemasolevast töökoormusest. Aruande e-äriregistrile esitamise tähtaeg on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.