Teenused Magrat

Konsultatsioon ja KMKR numbri taotlus

Käibemaksunumbri taotlemine Eestis. Aitame teie ettevõttel taotleda Euroopa käibemaksukohustuslase numbrit Eestis.

 300
Ühekordne tasu

Maksu- ja tolliamet teeb registreerimise kohta otsuse 5 tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist. Kui registreerimiseks on vaja täiendavaid dokumente, mis tõendavad ettevõtluse alustamist või olemasolu, saadab osakond 5 tööpäeva jooksul ettevõttele taotluse telefoni või posti/e-kirja teel. Sellisel juhul tehakse otsus registreerimise kohta 5 tööpäeva jooksul pärast vastuste ja lisadokumentide esitamist osakonnale.

  • juhtumi analüüs, et teha kindlaks, kas registreerimine on kohustuslik või vabatahtlik
  • kliendi nõustamine Maksu- ja Tolliameti dokumentide paketi koostamisel
  • taotluse koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile läbi e-MTA süsteemi
  • Maksu- ja Tolliameti lisaküsimustele vastamine kliendi antud info põhjal. (kuni 2 tundi)
Ajastus

Maksu- ja tolliamet teeb registreerimise kohta otsuse 5 tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist. Kui registreerimiseks on vaja täiendavaid dokumente, mis tõendavad ettevõtluse alustamist või olemasolu, saadab osakond 5 tööpäeva jooksul ettevõttele taotluse telefoni või posti/e-kirja teel. Sellisel juhul tehakse otsus registreerimise kohta 5 tööpäeva jooksul pärast vastuste ja lisadokumentide esitamist osakonnale.

Kaasas
  • juhtumi analüüs, et teha kindlaks, kas registreerimine on kohustuslik või vabatahtlik
  • kliendi nõustamine Maksu- ja Tolliameti dokumentide paketi koostamisel
  • taotluse koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile läbi e-MTA süsteemi
  • Maksu- ja Tolliameti lisaküsimustele vastamine kliendi antud info põhjal. (kuni 2 tundi)