Teenused Magrat

Audit

Audit teie ettevõttele Eestis. Vannutatud audiitori poolt läbiviidav audit ei aita mitte ainult ettevõttel nõuetele vastavana püsida, vaid lisab ka läbipaistvust ja usaldusväärsust pankade ja äripartnerite silmis.

 2,200
Ühekordne tasu

Audiitorkogu ja kliendi vahel tuleb kokku leppida audiitorfirma ja kliendi vahel, sõltuvalt ettevõtte suurusest ja tehingute keerukusest. Majandusaasta aruande kohustusliku auditi tähtaeg on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.

 • vabatahtlik audit igale ettevõttele või kohustuslik audit ettevõtetele, mille raamatupidamise aastaaruandes vähemalt kaks näitajat ületavad järgmisi väärtusi:
 • Tulu üle 12 000 000 EUR
 • Varad kokku bilansipäeva seisuga: 6 000 000 EUR
 • Keskmine töötajate arv – 180
 • või vähemalt üks näitajatest ületab järgmise väärtuse:
 • Tulu üle 4 000 000 EUR
 • Varad kokku bilansipäeva seisuga: 2 000 000 EUR
 • Keskmine töötajate arv – 50

sõltumatu audiitori aruanne, mis kinnitab, kas raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt ettevõtte finantsseisundit ja selle tegevuse tulemusi
audit viiakse läbi vastavalt Eesti finantsaruandluse standarditele või rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele

Ajastus

Audiitorkogu ja kliendi vahel tuleb kokku leppida audiitorfirma ja kliendi vahel, sõltuvalt ettevõtte suurusest ja tehingute keerukusest. Majandusaasta aruande kohustusliku auditi tähtaeg on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.

Kaasas
 • vabatahtlik audit igale ettevõttele või kohustuslik audit ettevõtetele, mille raamatupidamise aastaaruandes vähemalt kaks näitajat ületavad järgmisi väärtusi:
 • Tulu üle 12 000 000 EUR
 • Varad kokku bilansipäeva seisuga: 6 000 000 EUR
 • Keskmine töötajate arv – 180
 • või vähemalt üks näitajatest ületab järgmise väärtuse:
 • Tulu üle 4 000 000 EUR
 • Varad kokku bilansipäeva seisuga: 2 000 000 EUR
 • Keskmine töötajate arv – 50

sõltumatu audiitori aruanne, mis kinnitab, kas raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt ettevõtte finantsseisundit ja selle tegevuse tulemusi
audit viiakse läbi vastavalt Eesti finantsaruandluse standarditele või rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele