Teenused Magrat

Nõude loovutamise leping

Nõude loovutamise lepingu koostamine. Nõude loovutamise lepingut saab kasutada, et tõhusalt käsitleda kohustuste üleminekut asjaomaste poolte vahel.

 220
dokument
  • Lepingu tõlge või paralleelversioonid teises keeles
  • kliendi esitatud lepingu nõuete ülevaatamine
  • nõuetekohane lepingu koostamine eesti, inglise või vene keeles
  • lepingu esialgse projekti muudatused (vajadusel)

Sõltuvalt lepingu keerukusest võtab lepingu koostamise protsess tavaliselt 3 tööpäeva alates vajaliku teabe ja dokumentide saamisest.

Saadaval lisatasu eest
  • Lepingu tõlge või paralleelversioonid teises keeles
Kaasas
  • kliendi esitatud lepingu nõuete ülevaatamine
  • nõuetekohane lepingu koostamine eesti, inglise või vene keeles
  • lepingu esialgse projekti muudatused (vajadusel)
Ajastus

Sõltuvalt lepingu keerukusest võtab lepingu koostamise protsess tavaliselt 3 tööpäeva alates vajaliku teabe ja dokumentide saamisest.