Teenused Magrat

Auditi faili koostamine

Auditeerimiseks vajalik teave ja dokumendid. Magrat annab audiitorile auditi või audiitori ülevaatuse edukaks läbiviimiseks vajaliku kogutud teabe ja dokumendid.

 900
Ühekordne tasu

Auditi toimiku koostamise aeg sõltub audiitorühingu ja kliendi vahel kokku lepitud auditi ajakavast. Majandusaasta aruande kohustusliku audiitori ülevaatuse tähtaeg on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.

  • auditifaili koostamine ja koostamine, mis sisaldab dokumentatsiooni auditeeritava ettevõtte kohta konkreetse perioodi kohta, lähtudes audiitori teabenõudest, nagu finantsaruanded, raamatupidamise algdokumendid, lepingud, selgitused jne.
  • audiitoriga suhtlemine
Ajastus

Auditi toimiku koostamise aeg sõltub audiitorühingu ja kliendi vahel kokku lepitud auditi ajakavast. Majandusaasta aruande kohustusliku audiitori ülevaatuse tähtaeg on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.

Kaasas
  • auditifaili koostamine ja koostamine, mis sisaldab dokumentatsiooni auditeeritava ettevõtte kohta konkreetse perioodi kohta, lähtudes audiitori teabenõudest, nagu finantsaruanded, raamatupidamise algdokumendid, lepingud, selgitused jne.
  • audiitoriga suhtlemine