Teenused Magrat

Diginomaadi viisa

Viisa kaugtööks. Kaugtöö viisa võib anda ajutiseks Eestis viibimiseks, et täita Eestis tööülesandeid asukohast sõltumatu töötajana.

 300
Ühekordne tasu

Oled asukohast sõltumatu töötaja, kelle töö ei sõltu asukohast ja kes kasutab tööülesannete täitmiseks kaugtööna telekommunikatsioonitehnoloogiat ning kes jätkab:

 • töötamine välisriigis registreeritud tööandja heaks, kellega tal on lepinguline suhe;
 • äritegevus välisriigis registreeritud ettevõtte kasuks, kus tal on osalus;
 • teenuste osutamine peamiselt klientidele, kelle tegevuskoht on välisriigis ja kellega tal on lepinguline suhe.

Kaugtöö tegemiseks võib väljastada lühiajalise või pikaajalise viisa. Sellise viisaga saab Eestisse tööle asuda ilma töötamiseks väljastatud elamisloata.

 • kaugtööviisa (viisa C või viisa D) väljavaate eelanalüüs
 • konsultatsioon dokumentide paketi koostamiseks
 • konsultatsioon vormide täitmiseks

Saatkond vaatab esitatud taotluse läbi 10 tööpäeva jooksul alates taotluse vastuvõtmisest.

Peamised nõuded

Oled asukohast sõltumatu töötaja, kelle töö ei sõltu asukohast ja kes kasutab tööülesannete täitmiseks kaugtööna telekommunikatsioonitehnoloogiat ning kes jätkab:

 • töötamine välisriigis registreeritud tööandja heaks, kellega tal on lepinguline suhe;
 • äritegevus välisriigis registreeritud ettevõtte kasuks, kus tal on osalus;
 • teenuste osutamine peamiselt klientidele, kelle tegevuskoht on välisriigis ja kellega tal on lepinguline suhe.
Kaasas

Kaugtöö tegemiseks võib väljastada lühiajalise või pikaajalise viisa. Sellise viisaga saab Eestisse tööle asuda ilma töötamiseks väljastatud elamisloata.

 • kaugtööviisa (viisa C või viisa D) väljavaate eelanalüüs
 • konsultatsioon dokumentide paketi koostamiseks
 • konsultatsioon vormide täitmiseks
Ajastus

Saatkond vaatab esitatud taotluse läbi 10 tööpäeva jooksul alates taotluse vastuvõtmisest.