Teenused Magrat

Elamisõigus EL-i kodanikele

Elamisõigus ELi kodanikele. Kui Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi kodanik soovib Eestis viibida kauem kui kolm kuud, siis on vajalik elamisõiguse registreerimine.

 550
Ühekordne tasu
 • Politsei- ja Piirivalveameti külastuse aja broneerimine (võimalusel)
 • kliendiga kaasas käimine Politsei- ja Piirivalveametis Eestis elamisõiguse taotluse esitamise ajal
 • Politsei- ja Piirivalveametis volikirja väljastamine kliendi dokumendi saamiseks (kui klient seda nõuab)
 • kliendi dokumendi kättesaamine vastavalt väljastatud volikirjale
 • Kliendi saatmine kohalikku omavalitsusse rahvastikuregistris registreerimiseks ja Eesti ID-koodi saamiseks (kui see pole veel saadaval)
 • Isikut tõendava dokumendi väljatoomine volikirja alusel (tunnitasu)
 • Taotleja peab olema EL-i või EMP riigi või Šveitsi kodanik.
 • Taotlejal peab olema kehtiv registreering rahvastikuregistris.
 • Taotlejal peab olema kehtiv Eesti ID-kood.

Dokumentide koostamine võtab umbes 5 tööpäeva.

Right of residence for EU citizens
Kaasas
 • Politsei- ja Piirivalveameti külastuse aja broneerimine (võimalusel)
 • kliendiga kaasas käimine Politsei- ja Piirivalveametis Eestis elamisõiguse taotluse esitamise ajal
 • Politsei- ja Piirivalveametis volikirja väljastamine kliendi dokumendi saamiseks (kui klient seda nõuab)
 • kliendi dokumendi kättesaamine vastavalt väljastatud volikirjale
Saadaval lisatasu eest
 • Kliendi saatmine kohalikku omavalitsusse rahvastikuregistris registreerimiseks ja Eesti ID-koodi saamiseks (kui see pole veel saadaval)
 • Isikut tõendava dokumendi väljatoomine volikirja alusel (tunnitasu)
Peamised nõuded
 • Taotleja peab olema EL-i või EMP riigi või Šveitsi kodanik.
 • Taotlejal peab olema kehtiv registreering rahvastikuregistris.
 • Taotlejal peab olema kehtiv Eesti ID-kood.
Ajastus

Dokumentide koostamine võtab umbes 5 tööpäeva.

Näidised
Right of residence for EU citizens