Teenused Magrat

Rahvastikuregistri väljavõte

Väljavõte rahvastikuregistrist. Esitage pankadele ja äripartneritele ametlik tõend oma Eesti aadressi kohta.

 135
dokument
  • Algdokumendi postitamine tavaposti või kulleriga
  • Tõlge muudesse keeltesse kui eesti või inglise keel
  • Eesti vastava kohaliku omavalitsuse rahvastikuregistri väljavõtte tellimine
  • paberkandjal väljavõtte saamine pitsati ja allkirjaga eesti või inglise keeles
  • skannitud koopia saatmine kliendile meili teel

Sertifikaat väljastatakse 3-5 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnituse saamist.


sample-extract-from-population-register.pdf
Saadaval lisatasu eest
  • Algdokumendi postitamine tavaposti või kulleriga
  • Tõlge muudesse keeltesse kui eesti või inglise keel
Kaasas
  • Eesti vastava kohaliku omavalitsuse rahvastikuregistri väljavõtte tellimine
  • paberkandjal väljavõtte saamine pitsati ja allkirjaga eesti või inglise keeles
  • skannitud koopia saatmine kliendile meili teel
Ajastus

Sertifikaat väljastatakse 3-5 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnituse saamist.