Teenused Magrat

Tööleping

Tööandja ja töötaja vaheline leping. Tööandja ja töötaja vaheline leping reguleerib vastastikuseid õigusi ja kohustusi, sealhulgas töötaja vastutust, töötasu jne.

 165
dokument
  • Lepingu tõlge või paralleelversioonid teises keeles
  • Töötamise andmete sisestamine töötamise registrisse
  • kliendi esitatud lepingu nõuete ülevaatamine
  • lepingu koostamine vastavalt asjakohastele nõuetele eesti, inglise või vene keeles
  • algse lepingu projekti muudatused (vajadusel)

Sõltuvalt lepingu keerukusest võtab lepingu koostamise protsess tavaliselt 3 tööpäeva alates vajaliku teabe saamisest.

Saadaval lisatasu eest
  • Lepingu tõlge või paralleelversioonid teises keeles
  • Töötamise andmete sisestamine töötamise registrisse
Kaasas
  • kliendi esitatud lepingu nõuete ülevaatamine
  • lepingu koostamine vastavalt asjakohastele nõuetele eesti, inglise või vene keeles
  • algse lepingu projekti muudatused (vajadusel)
Ajastus

Sõltuvalt lepingu keerukusest võtab lepingu koostamise protsess tavaliselt 3 tööpäeva alates vajaliku teabe saamisest.