Teenused Magrat

Laenuleping

Laenulepingu koostamine. Laenulepinguga reguleeritakse laenuvõtja ja laenuandja vastastikused õigused, sealhulgas laenusumma, intressimäär, kestus jne. See on vajalik isegi siis, kui laenate raha oma ettevõttele.

 120
dokument
  • Lepingu tõlge või paralleelversioonid teises keeles
  • kliendi esitatud nõuete ülevaatamine
  • nõuetekohane lepingu koostamine eesti, inglise või vene keeles
  • lepingu esialgse projekti muudatused või täiendused (vajadusel)

Sõltuvalt lepingu keerukusest võtab lepingu koostamise protsess tavaliselt 3 tööpäeva alates vajaliku teabe ja dokumentide saamisest.

Saadaval lisatasu eest
  • Lepingu tõlge või paralleelversioonid teises keeles
Kaasas
  • kliendi esitatud nõuete ülevaatamine
  • nõuetekohane lepingu koostamine eesti, inglise või vene keeles
  • lepingu esialgse projekti muudatused või täiendused (vajadusel)
Ajastus

Sõltuvalt lepingu keerukusest võtab lepingu koostamise protsess tavaliselt 3 tööpäeva alates vajaliku teabe ja dokumentide saamisest.