Teenused Magrat

Majandusaasta aruanne, väikeettevõte

Eesti ettevõtte majandusaasta aruanne. Aitame hoida teie väikeettevõtte hea positsiooniga, esitades õigeaegselt nõuetekohaselt koostatud majandusaasta aruande Eesti ametiasutustele.

 270
dokument
 • juhul kui ettevõte ei ole igakuist raamatupidamisteenust tellinud, lisandub tehingute broneerimise maksumus kehtivate tariifide alusel
 • juhtimisaruande koostamine
 • aastaaruande esitamine juhatuse nimel
 • majandusaasta aruande esitamine Eesti notari kaudu

väikeettevõtte Eesti finantsaruandluse standarditele vastava bilansist, kasumiaruandest ja vastavatest lisadest koosneva majandusaasta aruande koostamine. Väikeettevõtja on Eesti äriühing, mis ei ole mikroettevõtja ja mille näitajatest võib bilansipäeval ainult üks ületada järgmisi tingimusi:

 • Varade kogusumma 4 000 000 eurot või
 • Müügitulu 8 000 000 eurot või
 • Aruandeaasta keskmine töötajate arv 50 inimest.
 • Aruande inglis- ja eestikeelsed versioonid
 • juhatuse liikmete abistamine aruande esitamisel e-äriregistrisse

Tavaliselt kuni 1 kuu alates makse ja kõigi vajalike dokumentide saamisest, sõltuvalt olemasolevast töökoormusest. Aruande e-äriregistrile esitamise tähtaeg on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.

Saadaval lisatasu eest
 • juhul kui ettevõte ei ole igakuist raamatupidamisteenust tellinud, lisandub tehingute broneerimise maksumus kehtivate tariifide alusel
 • juhtimisaruande koostamine
 • aastaaruande esitamine juhatuse nimel
 • majandusaasta aruande esitamine Eesti notari kaudu
Kaasas

väikeettevõtte Eesti finantsaruandluse standarditele vastava bilansist, kasumiaruandest ja vastavatest lisadest koosneva majandusaasta aruande koostamine. Väikeettevõtja on Eesti äriühing, mis ei ole mikroettevõtja ja mille näitajatest võib bilansipäeval ainult üks ületada järgmisi tingimusi:

 • Varade kogusumma 4 000 000 eurot või
 • Müügitulu 8 000 000 eurot või
 • Aruandeaasta keskmine töötajate arv 50 inimest.
 • Aruande inglis- ja eestikeelsed versioonid
 • juhatuse liikmete abistamine aruande esitamisel e-äriregistrisse
Ajastus

Tavaliselt kuni 1 kuu alates makse ja kõigi vajalike dokumentide saamisest, sõltuvalt olemasolevast töökoormusest. Aruande e-äriregistrile esitamise tähtaeg on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.