Teenused Magrat

Likvideerimine

Korralik juriidiline menetlus ettevõtte lõpetamiseks. Jääge seaduskuulekaks ja vältige karistusi, likvideerides oma Eesti ettevõtte nõuetekohaselt, kui äriprojekt on lõppenud.

 1,400
 • lõppsaldo koostamine
 • varade jaotusplaani koostamine
 • konsultatsioon likvideerimise spetsiifika osas
 • aktsionäri likvideerimise kohta otsuse koostamine
 • e-äriregistri likvideerimisavalduse koostamine
 • abi petitsiooni esitamisel
 • likvideerimisteate esitamine riigiportaali: https://www.ametlikudteadaanded.ee/
 • lõpliku avalduse esitamine ettevõtte e-äriregistrist kustutamiseks
 • likvideerimisprotsessi ja õigeaegse esitamise koordineerimine
 • Seadus nõuab likvideerija määramist, kes võib olla Eesti mitteresident, kuid kellel peavad olema vajalikud teadmised likvideerimisprotsessi läbiviimiseks vastavalt seaduse sätetele.
 • Tuleb esitada kõik likvideerimise aastale eelnevad aastaaruanded.

Likvideerimisprotsessi minimaalne seadusest tulenev kestus on 6 kuud, kuid tavaliselt kestab see 2-3 kuud kauem, sõltuvalt ettevõtte keerukusest, üldisest finantsseisundist jne.

Saadaval lisatasu eest
 • lõppsaldo koostamine
 • varade jaotusplaani koostamine
Kaasas
 • konsultatsioon likvideerimise spetsiifika osas
 • aktsionäri likvideerimise kohta otsuse koostamine
 • e-äriregistri likvideerimisavalduse koostamine
 • abi petitsiooni esitamisel
 • likvideerimisteate esitamine riigiportaali: https://www.ametlikudteadaanded.ee/
 • lõpliku avalduse esitamine ettevõtte e-äriregistrist kustutamiseks
 • likvideerimisprotsessi ja õigeaegse esitamise koordineerimine
Peamised nõuded
 • Seadus nõuab likvideerija määramist, kes võib olla Eesti mitteresident, kuid kellel peavad olema vajalikud teadmised likvideerimisprotsessi läbiviimiseks vastavalt seaduse sätetele.
 • Tuleb esitada kõik likvideerimise aastale eelnevad aastaaruanded.
Ajastus

Likvideerimisprotsessi minimaalne seadusest tulenev kestus on 6 kuud, kuid tavaliselt kestab see 2-3 kuud kauem, sõltuvalt ettevõtte keerukusest, üldisest finantsseisundist jne.