Teenused Magrat

Peamised raamatupidamise sise-eeskirjad (Eesti äriühingu registreerimisel)

Eesti ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine. Eesti õigusaktide kohaselt peab igal ettevõttel olema raamatupidamise sise-eeskiri, mis kirjeldab kogu raamatupidamisprotsessi, dokumendivahetust ja algdokumentide säilitamist. Kui teie ettevõttel ei ole seda olulist dokumenti, saame selle teie jaoks koostada.

 110
Ühekordne tasu

5 tööpäeva.

 • Raamatupidamise sise-eeskirjade põhinõuded uue ettevõtte registreerimisel
 • Eesti ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine, milles sisaldub:
 1. kontoplaan
 2. äritehingute dokumentatsiooni ja arvestust käsitlev teave
 3. dokumendivoo ja esmaste dokumentide säilitamise tingimused
 4. tulude ja kulude kajastamine kasumiaruande artiklites
 5. varade ja kohustuste inventuur
 6. raamatupidamispõhimõtted
 7. aruandlusmenetlus
 8. tarkvara kasutamine
 9. sisekontrolli meetmed

NB!

 • Algdokument on koostatud eesti ja inglise keeles. Tõlge vene, itaalia, prantsuse ja ukraina keelde teostatakse kliendi soovil ja lisatasu eest.
Ajastus

5 tööpäeva.

Kaasas
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade põhinõuded uue ettevõtte registreerimisel
 • Eesti ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine, milles sisaldub:
 1. kontoplaan
 2. äritehingute dokumentatsiooni ja arvestust käsitlev teave
 3. dokumendivoo ja esmaste dokumentide säilitamise tingimused
 4. tulude ja kulude kajastamine kasumiaruande artiklites
 5. varade ja kohustuste inventuur
 6. raamatupidamispõhimõtted
 7. aruandlusmenetlus
 8. tarkvara kasutamine
 9. sisekontrolli meetmed

NB!

 • Algdokument on koostatud eesti ja inglise keeles. Tõlge vene, itaalia, prantsuse ja ukraina keelde teostatakse kliendi soovil ja lisatasu eest.