Teenused Magrat

Juhatuse liikme (mitte-e-resident) määramine / tagasikutsumine

Nimetage või eemaldage juhatuse liige (direktor). Tehke vajalikud muudatused oma Eesti ettevõtte juhtimises kiiresti ja tõhusalt.

 280
inimese kohta
  • konsultatsioon meie juristidega
  • asjakohase aktsionäri otsuse koostamine
  • uue juhatuse liikme nõusoleku koostamine
  • e-äriregistri avalduse koostamine
  • abi petitsiooni esitamisel

Valmistame dokumendid ette 3 tööpäeva jooksul alates vajaliku teabe saamisest. Need dokumendid peab klient oma elukohariigis notariaalselt tõestama ja meile posti teel saatma. Muudatused tehakse tavaliselt 2 tööpäeva jooksul, kuid mitte rohkem kui 5 tööpäeva jooksul alates petitsiooni esitamise kuupäevast.

Kaasas
  • konsultatsioon meie juristidega
  • asjakohase aktsionäri otsuse koostamine
  • uue juhatuse liikme nõusoleku koostamine
  • e-äriregistri avalduse koostamine
  • abi petitsiooni esitamisel
Ajastus

Valmistame dokumendid ette 3 tööpäeva jooksul alates vajaliku teabe saamisest. Need dokumendid peab klient oma elukohariigis notariaalselt tõestama ja meile posti teel saatma. Muudatused tehakse tavaliselt 2 tööpäeva jooksul, kuid mitte rohkem kui 5 tööpäeva jooksul alates petitsiooni esitamise kuupäevast.