Teenused Magrat

Juhatuse liikme (mitte-e-resident) määramine / tagasikutsumine

Nimetage või eemaldage juhatuse liige (direktor). Tehke vajalikud muudatused oma Eesti ettevõtte juhtimises kiiresti ja tõhusalt.

 280
inimese kohta

Valmistame dokumendid ette 3 tööpäeva jooksul alates vajaliku teabe saamisest. Need dokumendid peab klient oma elukohariigis notariaalselt tõestama ja meile posti teel saatma. Muudatused tehakse tavaliselt 2 tööpäeva jooksul, kuid mitte rohkem kui 5 tööpäeva jooksul alates petitsiooni esitamise kuupäevast.

 • konsultatsioon meie juristidega
 • asjakohase aktsionäri otsuse koostamine
 • uue juhatuse liikme nõusoleku koostamine
 • e-äriregistri avalduse koostamine
 • abi petitsiooni esitamisel
 • riigilõiv ettevõtte registriandmete muudatuste eest
Ajastus

Valmistame dokumendid ette 3 tööpäeva jooksul alates vajaliku teabe saamisest. Need dokumendid peab klient oma elukohariigis notariaalselt tõestama ja meile posti teel saatma. Muudatused tehakse tavaliselt 2 tööpäeva jooksul, kuid mitte rohkem kui 5 tööpäeva jooksul alates petitsiooni esitamise kuupäevast.

Kaasas
 • konsultatsioon meie juristidega
 • asjakohase aktsionäri otsuse koostamine
 • uue juhatuse liikme nõusoleku koostamine
 • e-äriregistri avalduse koostamine
 • abi petitsiooni esitamisel
 • riigilõiv ettevõtte registriandmete muudatuste eest