Teenused Magrat

Likvideerimisbilanss ja jaotuskava

Likvideerimisbilansi ja vara jaotamise plaani koostamine. Järgige seadust ja vältige karistusi, esitades õigeaegselt likvideerimise käigus nõutavad finantsaruanded.

 390
dokument
  • ettevõtte algbilansi koostamine enne likvideerimisprotsessi
  • lõpliku bilansi koostamine enne ülejäänud varade aktsionäridele jaotamist
  • varade jaotusplaani koostamine
  • Tuleb esitada likvideerimisega seotud juriidilised dokumendid.
  • Kõik likvideerimise aastale eelnevad aastaaruanded tuleb esitada.

Likvideerimisprotsessi alguses esitatakse e-äriregistrile algbilanss. Seejärel, mitte varem kui 4 kuud pärast likvideerimisteate avaldamist riigiportaalis (https://www.ametlikudteadaanded.ee/), esitatakse e-äriregistrile lõppbilanss ja varade jaotamise kava.

Kaasas
  • ettevõtte algbilansi koostamine enne likvideerimisprotsessi
  • lõpliku bilansi koostamine enne ülejäänud varade aktsionäridele jaotamist
  • varade jaotusplaani koostamine
Peamised nõuded
  • Tuleb esitada likvideerimisega seotud juriidilised dokumendid.
  • Kõik likvideerimise aastale eelnevad aastaaruanded tuleb esitada.
Ajastus

Likvideerimisprotsessi alguses esitatakse e-äriregistrile algbilanss. Seejärel, mitte varem kui 4 kuud pärast likvideerimisteate avaldamist riigiportaalis (https://www.ametlikudteadaanded.ee/), esitatakse e-äriregistrile lõppbilanss ja varade jaotamise kava.