Teenused Magrat

Välisriigi juriidilise isiku osalemine notariaalses tehingus

Teie ettevõtte notariaalse tehingu sujuv vormistamine. Toetame teie ettevõtte struktureerimist, viies läbi teie välismaise juriidilise isiku due diligence’i ja selgitades asja Eesti notarile.

 370
ettevõtte kohta
 • vajalike dokumendimallide koostamine (nõusolekud, volikirjad)
 • juriidiline hoolsuskohustus osalemise nõuete kindlaksmääramiseks
 • vajalike dokumentide ja teabe loetelu koostamine
 • õigusabi vajalike dokumentide hankimisel
 • kliendi ja notari vahelise suhtluse abistamine
 • saadud dokumentatsiooni ülevaatamine, kinnitus notari juures

Kogu protsess kestab tavaliselt vähemalt nädala, kuid võib sõltuvalt kliendi olukorrast võtta kauem aega.

Saadaval lisatasu eest
 • vajalike dokumendimallide koostamine (nõusolekud, volikirjad)
Kaasas
 • juriidiline hoolsuskohustus osalemise nõuete kindlaksmääramiseks
 • vajalike dokumentide ja teabe loetelu koostamine
 • õigusabi vajalike dokumentide hankimisel
 • kliendi ja notari vahelise suhtluse abistamine
 • saadud dokumentatsiooni ülevaatamine, kinnitus notari juures
Ajastus

Kogu protsess kestab tavaliselt vähemalt nädala, kuid võib sõltuvalt kliendi olukorrast võtta kauem aega.