Teenused Magrat

Statistilised aruanded

Kohustuslikud aruanded Eesti Statistikaametile ja Eesti Pangale. Hoidke oma ettevõte nõuetele vastavana, esitades õigeaegselt statistikaaruanded Eesti Statistikaametile (ESB) ja Eesti Pangale (BoE).

 200
dokument
  • aruannete tuvastamine, mida teie ettevõte peab ESB-le ja/või BoE-le esitama
  • statistilise aruande koostamine ettevõtte raamatupidamisandmete alusel
  • aruannete esitamine www.stat.ee või www.aruandlus.eestipank.ee elektrooniliste keskkondade kaudu
  • tellitud igakuine raamatupidamisteenus
  • õigeaegselt esitatud raamatupidamisallikadokumendid

Iga aruande esitamise tähtaja määravad ESB ja BoE.

Kaasas
  • aruannete tuvastamine, mida teie ettevõte peab ESB-le ja/või BoE-le esitama
  • statistilise aruande koostamine ettevõtte raamatupidamisandmete alusel
  • aruannete esitamine www.stat.ee või www.aruandlus.eestipank.ee elektrooniliste keskkondade kaudu
Peamised nõuded
  • tellitud igakuine raamatupidamisteenus
  • õigeaegselt esitatud raamatupidamisallikadokumendid
Ajastus

Iga aruande esitamise tähtaja määravad ESB ja BoE.