Teenused Magrat

Elamisluba startupile

Ela, uuenda ja kasvata oma idufirmat Eestis, sõltumata sisserändekvoodist. Kasvatage oma idufirmat ja palgake hõlpsasti ELi-välist talenti Eesti idufirmade viisaga. Ela ja tee uuendusi Eestis, mastaapne ja kaasake rahastamist ülemaailmselt.

 2,500
Ühekordne tasu
 • Alustav ettevõte peab arendama ja käivitama uuenduslikku ja reprodutseeritavat globaalse kasvupotentsiaaliga ärimudelit. Selle panust Eesti ettevõtluskeskkonda hindab Startup Estonia ekspertkomisjon – https://startupestonia.ee/visa. Kinnitusprotsess EI sisaldu ja selle eest vastutavad asutajad.

Elamisloa (piiramatu viibimine ja õigus töötada Eestis, viibimine Schengeni riikides kuni 90 päeva 180 päeva jooksul) saamise protsessi koordineerimine, sealhulgas:

 • konsultatsioon dokumentide paketi koostamisel
 • konsultatsioon vormide täitmisel
 • kliendi saatmine Politsei- ja Piirivalveameti teeninduspunkti või konsulteerimine taotlemisel Eesti saatkonnas kliendi elukohariigis
 • abi politsei- ja piirivalveameti lisaküsimustele nende tekkimisel vastuste koostamisel
 • elamisloakaardi kättesaamise koordineerimine
 • üle 20 minuti kestvate lisakonsultatsioonide eest võetakse tunnitasu

Taotluse ettevalmistamine võtab tavaliselt aega 4-8 nädalat, sõltuvalt sellest, kui kiiresti klient teabe ja dokumendid esitab.

Tähtajalise elamisloa andmise või sellest keeldumise otsus tehakse 2 kuu jooksul alates taotluse vastuvõtmisest.

Elamisloakaart väljastatakse taotlejale isiklikult 30 päeva jooksul taotluses märgitud Eesti Vabariigi konsulaaresinduses või Politsei- ja Piirivalveameti teeninduspunktis.

Elamisloakaardi üleandmine konsulaaresindusele võib võtta täiendavalt aega.

id card
Peamised nõuded
 • Alustav ettevõte peab arendama ja käivitama uuenduslikku ja reprodutseeritavat globaalse kasvupotentsiaaliga ärimudelit. Selle panust Eesti ettevõtluskeskkonda hindab Startup Estonia ekspertkomisjon – https://startupestonia.ee/visa. Kinnitusprotsess EI sisaldu ja selle eest vastutavad asutajad.
Kaasas

Elamisloa (piiramatu viibimine ja õigus töötada Eestis, viibimine Schengeni riikides kuni 90 päeva 180 päeva jooksul) saamise protsessi koordineerimine, sealhulgas:

 • konsultatsioon dokumentide paketi koostamisel
 • konsultatsioon vormide täitmisel
 • kliendi saatmine Politsei- ja Piirivalveameti teeninduspunkti või konsulteerimine taotlemisel Eesti saatkonnas kliendi elukohariigis
 • abi politsei- ja piirivalveameti lisaküsimustele nende tekkimisel vastuste koostamisel
 • elamisloakaardi kättesaamise koordineerimine
 • üle 20 minuti kestvate lisakonsultatsioonide eest võetakse tunnitasu
Ajastus

Taotluse ettevalmistamine võtab tavaliselt aega 4-8 nädalat, sõltuvalt sellest, kui kiiresti klient teabe ja dokumendid esitab.

Tähtajalise elamisloa andmise või sellest keeldumise otsus tehakse 2 kuu jooksul alates taotluse vastuvõtmisest.

Elamisloakaart väljastatakse taotlejale isiklikult 30 päeva jooksul taotluses märgitud Eesti Vabariigi konsulaaresinduses või Politsei- ja Piirivalveameti teeninduspunktis.

Elamisloakaardi üleandmine konsulaaresindusele võib võtta täiendavalt aega.

Näidised
id card