Teenused Magrat

Konsolideeritud aruanne

Eesti ettevõtte konsolideeritud majandusaasta aruanne. Aitame teil hoida oma ettevõtet heas seisukorras, esitades õigeaegselt nõuetekohaselt koostatud konsolideeritud majandusaasta aruande Eesti ametiasutustele.

 700
dokument
 • juhul kui ettevõte ei ole igakuist raamatupidamisteenust tellinud, lisandub tehingute broneerimise maksumus kehtivate tariifide alusel
 • juhtimisaruande koostamine
 • aastaaruande esitamine juhatuse nimel
 • majandusaasta aruande esitamine Eesti notari kaudu
 • подготовка годового отчета, включающего консолидированные финансовые отчеты и соответствующие приложения согласно эстонскому стандарту финансовой отчетности (EFRS) или международным стандартам финансовой отчетности (МСФО / IFRS)
 • английская и эстонская версии отчета
 • оказание помощи членам правления со сдaastaaruande koostamine, mis sisaldab konsolideeritud finantsaruandeid ja asjakohaseid lisasid vastavalt Eesti finantsaruandluse standarditele (EFRS) või rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele (IFRS)
 • Aruande inglis- ja eestikeelsed versioonid
 • vajadusel juhatuse liikmete abistamine aruande esitamisel e-äriregistrisseачей отчета в электронный коммерческий регистр (при необходимости)

Tavaliselt kuni 1 kuu alates makse ja kõigi vajalike dokumentide saamisest, sõltuvalt olemasolevast töökoormusest. Aruande e-äriregistrile esitamise tähtaeg on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.

Saadaval lisatasu eest
 • juhul kui ettevõte ei ole igakuist raamatupidamisteenust tellinud, lisandub tehingute broneerimise maksumus kehtivate tariifide alusel
 • juhtimisaruande koostamine
 • aastaaruande esitamine juhatuse nimel
 • majandusaasta aruande esitamine Eesti notari kaudu
Kaasas
 • подготовка годового отчета, включающего консолидированные финансовые отчеты и соответствующие приложения согласно эстонскому стандарту финансовой отчетности (EFRS) или международным стандартам финансовой отчетности (МСФО / IFRS)
 • английская и эстонская версии отчета
 • оказание помощи членам правления со сдaastaaruande koostamine, mis sisaldab konsolideeritud finantsaruandeid ja asjakohaseid lisasid vastavalt Eesti finantsaruandluse standarditele (EFRS) või rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele (IFRS)
 • Aruande inglis- ja eestikeelsed versioonid
 • vajadusel juhatuse liikmete abistamine aruande esitamisel e-äriregistrisseачей отчета в электронный коммерческий регистр (при необходимости)
Ajastus

Tavaliselt kuni 1 kuu alates makse ja kõigi vajalike dokumentide saamisest, sõltuvalt olemasolevast töökoormusest. Aruande e-äriregistrile esitamise tähtaeg on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.