Teenused Magrat

Raamatupidamise sise-eeskirjad (olemasolevale Eesti krüptovaluutafirmale)

Eesti krüptovaluuta ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine. Eesti seaduse kohaselt peab igal ettevõttel olema raamatupidamise sise-eeskirjad, mis kirjeldavad kogu raamatupidamisprotsessi, dokumendivahetust ja algdokumentide säilitamist. Kui teie Eesti ettevõttel puudub see oluline dokument või kui see vajab ajakohastamist ja vastavusse viimist Eesti ettevõtte praeguse tegevusega, saame selle teie jaoks koostada.

 600
Ühekordne tasu

– Eesti ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine, milles sisaldub:

 1. kontoplaan
 2. äritehingute dokumentatsiooni ja arvestust käsitlev teave
 3. dokumendivoo ja esmaste dokumentide säilitamise tingimused
 4. tulude ja kulude kajastamine kasumiaruande artiklites
 5. varade ja kohustuste inventuur
 6. raamatupidamispõhimõtted
 7. aruandlusmenetlus
 8. tarkvara kasutamine
 9. sisekontrolli meetmed

NB! Originaaldokument koostatakse eesti ja inglise keeles. Tõlge vene, itaalia, prantsuse ja ukraina keelde on võimalik kliendi soovil ja lisatasu eest.

Sisekorraeeskirjade koostamiseks tuleb esitada järgmised andmed:

 1. Mis on teie ettevõtte põhitegevus? Esitage põhjalik kirjeldus.
 2. Kas ettevõttel on litsentse väljaspool Eestit? Kas ettevõttel on sertifikaadid, kaubamärgid? Kas ettevõttel peavad olema ja/või on olemas juriidilised arvamused teie tegevuse kohta?
 3. Kas ettevõttel on tegevust teistes riikides?
 4. Kas ettevõttel on tütarettevõtteid teistes riikides?
 5. Kas teie Eesti ettevõttel on seotud ettevõtteid?
 6. Nimetage ettevõtte veebileht, kui see on olemas?
 7. Millised on ettevõtte peamised tuluallikad?
 8. Millises riigis tekib ettevõtte käive?
 9. Millises vääringus toimub ettevõtte peamine äritegevus?
 10. Kes on ettevõtte peamised kliendid? Millistest riikidest on peamised kliendid?
 11. Kes on peamised tarnijad ja/või kellelt teenuseid peamiselt ostetakse? Millised riigid on kaasatud?
 12. Kas ettevõttes on olemas või on planeeritud võtta tööle palgatöötajad? Kui jah, siis millist tüüpi leping: (tööleping, töövõtuleping, juhatuse liikme leping).
 13. Kas plaanite osta või on teil põhivara (materiaalne või immateriaalne)? Millises summas ja kui kauaks võetakse põhivara arvesse?
 14. Kas te kavatsete laenu võtta või anda?
 15. Kas te kavatsete investeeringuid ligi meelitada?
 16. Milliseid panku ja/või makseplatvorme ettevõte kasutab?
 17. Kas on kavas osta ja investeerida väärtpaberitesse?

Kuni 1 kuu.

Kaasas

– Eesti ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine, milles sisaldub:

 1. kontoplaan
 2. äritehingute dokumentatsiooni ja arvestust käsitlev teave
 3. dokumendivoo ja esmaste dokumentide säilitamise tingimused
 4. tulude ja kulude kajastamine kasumiaruande artiklites
 5. varade ja kohustuste inventuur
 6. raamatupidamispõhimõtted
 7. aruandlusmenetlus
 8. tarkvara kasutamine
 9. sisekontrolli meetmed

NB! Originaaldokument koostatakse eesti ja inglise keeles. Tõlge vene, itaalia, prantsuse ja ukraina keelde on võimalik kliendi soovil ja lisatasu eest.

Peamised nõuded

Sisekorraeeskirjade koostamiseks tuleb esitada järgmised andmed:

 1. Mis on teie ettevõtte põhitegevus? Esitage põhjalik kirjeldus.
 2. Kas ettevõttel on litsentse väljaspool Eestit? Kas ettevõttel on sertifikaadid, kaubamärgid? Kas ettevõttel peavad olema ja/või on olemas juriidilised arvamused teie tegevuse kohta?
 3. Kas ettevõttel on tegevust teistes riikides?
 4. Kas ettevõttel on tütarettevõtteid teistes riikides?
 5. Kas teie Eesti ettevõttel on seotud ettevõtteid?
 6. Nimetage ettevõtte veebileht, kui see on olemas?
 7. Millised on ettevõtte peamised tuluallikad?
 8. Millises riigis tekib ettevõtte käive?
 9. Millises vääringus toimub ettevõtte peamine äritegevus?
 10. Kes on ettevõtte peamised kliendid? Millistest riikidest on peamised kliendid?
 11. Kes on peamised tarnijad ja/või kellelt teenuseid peamiselt ostetakse? Millised riigid on kaasatud?
 12. Kas ettevõttes on olemas või on planeeritud võtta tööle palgatöötajad? Kui jah, siis millist tüüpi leping: (tööleping, töövõtuleping, juhatuse liikme leping).
 13. Kas plaanite osta või on teil põhivara (materiaalne või immateriaalne)? Millises summas ja kui kauaks võetakse põhivara arvesse?
 14. Kas te kavatsete laenu võtta või anda?
 15. Kas te kavatsete investeeringuid ligi meelitada?
 16. Milliseid panku ja/või makseplatvorme ettevõte kasutab?
 17. Kas on kavas osta ja investeerida väärtpaberitesse?
Ajastus

Kuni 1 kuu.