Teenused Magrat

Majandusaasta aruanne, seisev ettevõte

Eesti ettevõtte majandusaasta aruanne. Aitame hoida teie seisvat ettevõtet korras, esitades õigeaegselt korrektselt koostatud majandusaasta aruande Eesti ametiasutustele.

 150
dokument
 • juhul kui ettevõte ei ole igakuist raamatupidamisteenust tellinud, lisandub tehingute broneerimise maksumus kehtivate tariifide alusel
 • juhtimisaruande koostamine
 • aastaaruande esitamine juhatuse nimel
 • majandusaasta aruande esitamine Eesti notari kaudu

majandusaasta aruande koostamine, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja vastavatest lisadest vastavalt Eesti finantsaruandluse standarditele ettevõttele, kes majandusaasta jooksul ei tegutsenud, sealhulgas:

 • ettevõtte pangakontodel pole tehinguid;
 • müüki ja oste pole;
 • ettevõtte varades muutusi ei toimu.
 • Aruande inglis- ja eestikeelsed versioonid
 • juhatuse liikmete abistamine aruande esitamisel e-äriregistrisse

Tavaliselt kuni 1 kuu alates makse ja kõigi vajalike dokumentide saamisest, sõltuvalt olemasolevast töökoormusest. Aruande esitamise tähtaeg e-äriregistrile on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.

Saadaval lisatasu eest
 • juhul kui ettevõte ei ole igakuist raamatupidamisteenust tellinud, lisandub tehingute broneerimise maksumus kehtivate tariifide alusel
 • juhtimisaruande koostamine
 • aastaaruande esitamine juhatuse nimel
 • majandusaasta aruande esitamine Eesti notari kaudu
Kaasas

majandusaasta aruande koostamine, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja vastavatest lisadest vastavalt Eesti finantsaruandluse standarditele ettevõttele, kes majandusaasta jooksul ei tegutsenud, sealhulgas:

 • ettevõtte pangakontodel pole tehinguid;
 • müüki ja oste pole;
 • ettevõtte varades muutusi ei toimu.
 • Aruande inglis- ja eestikeelsed versioonid
 • juhatuse liikmete abistamine aruande esitamisel e-äriregistrisse
Ajastus

Tavaliselt kuni 1 kuu alates makse ja kõigi vajalike dokumentide saamisest, sõltuvalt olemasolevast töökoormusest. Aruande esitamise tähtaeg e-äriregistrile on 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu.