Teenused Magrat

Elamisluba pereliikmele

Elamisluba ühele pereliikmele. Pereliige võib esitada elamisloa taotluse kliendi põhitaotluse alusel.

 1,700
Ühekordne tasu

Perekonnaliige on abikaasa või alaealine laps.

Elamisloa (piiramatu viibimine ja õigus töötada Eestis, viibimine Schengeni riikides kuni 90 päeva 180 päeva jooksul) saamise protsessi koordineerimine, sealhulgas:

 • elamisloa väljastamise väljavaate eelanalüüs
 • konsultatsioon dokumentide paketi koostamisel
 • konsultatsioon vormide täitmisel
 • kliendi saatmine Politsei- ja Piirivalveameti teeninduspunkti või konsulteerimine taotlemisel Eesti saatkonnas kliendi elukohariigis
 • abi politsei- ja piirivalveameti lisaküsimustele vastuste koostamisel, kui need tekivad
 • elamisloakaardi kättesaamise koordineerimine
 • üle 20 minuti kestvate lisakonsultatsioonide eest võetakse tunnitasu

Taotluse ettevalmistamine võtab tavaliselt aega 4-8 nädalat, sõltuvalt sellest, kui kiiresti klient teabe ja dokumendid esitab.

Tähtajalise elamisloa andmise või sellest keeldumise otsus tehakse 2 kuu jooksul alates taotluse vastuvõtmisest.

Elamisloakaart väljastatakse taotlejale isiklikult 30 tööpäeva jooksul taotluses märgitud Eesti Vabariigi konsulaaresinduses või Politsei- ja Piirivalveameti teeninduspunktis.

Elamisloakaardi üleandmine konsulaaresindusele võib võtta täiendavalt aega.

id card
Peamised nõuded

Perekonnaliige on abikaasa või alaealine laps.

Kaasas

Elamisloa (piiramatu viibimine ja õigus töötada Eestis, viibimine Schengeni riikides kuni 90 päeva 180 päeva jooksul) saamise protsessi koordineerimine, sealhulgas:

 • elamisloa väljastamise väljavaate eelanalüüs
 • konsultatsioon dokumentide paketi koostamisel
 • konsultatsioon vormide täitmisel
 • kliendi saatmine Politsei- ja Piirivalveameti teeninduspunkti või konsulteerimine taotlemisel Eesti saatkonnas kliendi elukohariigis
 • abi politsei- ja piirivalveameti lisaküsimustele vastuste koostamisel, kui need tekivad
 • elamisloakaardi kättesaamise koordineerimine
 • üle 20 minuti kestvate lisakonsultatsioonide eest võetakse tunnitasu
Ajastus

Taotluse ettevalmistamine võtab tavaliselt aega 4-8 nädalat, sõltuvalt sellest, kui kiiresti klient teabe ja dokumendid esitab.

Tähtajalise elamisloa andmise või sellest keeldumise otsus tehakse 2 kuu jooksul alates taotluse vastuvõtmisest.

Elamisloakaart väljastatakse taotlejale isiklikult 30 tööpäeva jooksul taotluses märgitud Eesti Vabariigi konsulaaresinduses või Politsei- ja Piirivalveameti teeninduspunktis.

Elamisloakaardi üleandmine konsulaaresindusele võib võtta täiendavalt aega.

Näidised
id card