Teenused Magrat

Juhatuse liikme leping

Ettevõtte ja juhatuse liikme vaheline leping. Ettevõtte ja selle juhatuse liikme vaheline leping reguleerib vastastikuseid õigusi ja kohustusi, sealhulgas juhatuse liikme kohustusi, tasustamist jne.

 165
dokument
  • Lepingu tõlge või paralleelversioonid teises keeles
  • Lepinguandmete sisestamine töötamise registrisse
  • kliendi taotluse analüüs
  • lepingu koostamine vastavalt kehtivatele nõuetele eesti, inglise või vene keeles
  • lepingu esialgse projekti muudatused (vajadusel)

Sõltuvalt lepingu keerukusest võtab lepingu koostamise protsess tavaliselt 3 tööpäeva alates vajaliku teabe saamisest.

Saadaval lisatasu eest
  • Lepingu tõlge või paralleelversioonid teises keeles
  • Lepinguandmete sisestamine töötamise registrisse
Kaasas
  • kliendi taotluse analüüs
  • lepingu koostamine vastavalt kehtivatele nõuetele eesti, inglise või vene keeles
  • lepingu esialgse projekti muudatused (vajadusel)
Ajastus

Sõltuvalt lepingu keerukusest võtab lepingu koostamise protsess tavaliselt 3 tööpäeva alates vajaliku teabe saamisest.