Teenused Magrat

Tegevusaruande koostamine

Eesti äriühingu nõuetekohaselt koostatud majandusaasta aruanne. Jääge nõuetele vastavaks, esitades igal aastal nõuetekohaselt koostatud tegevusaruande.

 100
dokument

Tegevusaruande koostamine eesti ja inglise keeles Teie ettevõtte majandusaasta aruande osana. Vastavalt Eesti seadustele peab tegevusaruanne sisaldama:

  • ettevõtte põhitegevuse, toote- ja teenusegruppide kirjeldus;
  • tähtsamate eelarveaasta jooksul tehtud ja lähitulevikus kavandatavate investeeringute loetelu;
  • olulised teadus- ja arendusprojektid ning nendega seotud kulud aruandeaastal ja järgnevatel aastatel;
  • olulised sündmused, mis ei kajastu finantsaruannetes, kuid mis võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.

Tegevusaruanne valmib 1-3 tööpäeva jooksul alates kogu vajaliku sisendinformatsiooni saamisest kliendilt ja aastaaruande koostamise alustamist.

Kaasas

Tegevusaruande koostamine eesti ja inglise keeles Teie ettevõtte majandusaasta aruande osana. Vastavalt Eesti seadustele peab tegevusaruanne sisaldama:

  • ettevõtte põhitegevuse, toote- ja teenusegruppide kirjeldus;
  • tähtsamate eelarveaasta jooksul tehtud ja lähitulevikus kavandatavate investeeringute loetelu;
  • olulised teadus- ja arendusprojektid ning nendega seotud kulud aruandeaastal ja järgnevatel aastatel;
  • olulised sündmused, mis ei kajastu finantsaruannetes, kuid mis võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.
Ajastus

Tegevusaruanne valmib 1-3 tööpäeva jooksul alates kogu vajaliku sisendinformatsiooni saamisest kliendilt ja aastaaruande koostamise alustamist.