Teenused Magrat

Tegevusaruande koostamine

Eesti äriühingu nõuetekohaselt koostatud majandusaasta aruanne. Jääge nõuetele vastavaks, esitades igal aastal nõuetekohaselt koostatud tegevusaruande.

 100
dokument

Tegevusaruanne valmib 1-3 tööpäeva jooksul alates kogu vajaliku sisendinformatsiooni saamisest kliendilt ja aastaaruande koostamise alustamist.

Tegevusaruande koostamine eesti ja inglise keeles Teie ettevõtte majandusaasta aruande osana. Vastavalt Eesti seadustele peab tegevusaruanne sisaldama:

  • ettevõtte põhitegevuse, toote- ja teenusegruppide kirjeldus;
  • tähtsamate eelarveaasta jooksul tehtud ja lähitulevikus kavandatavate investeeringute loetelu;
  • olulised teadus- ja arendusprojektid ning nendega seotud kulud aruandeaastal ja järgnevatel aastatel;
  • olulised sündmused, mis ei kajastu finantsaruannetes, kuid mis võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.
Ajastus

Tegevusaruanne valmib 1-3 tööpäeva jooksul alates kogu vajaliku sisendinformatsiooni saamisest kliendilt ja aastaaruande koostamise alustamist.

Kaasas

Tegevusaruande koostamine eesti ja inglise keeles Teie ettevõtte majandusaasta aruande osana. Vastavalt Eesti seadustele peab tegevusaruanne sisaldama:

  • ettevõtte põhitegevuse, toote- ja teenusegruppide kirjeldus;
  • tähtsamate eelarveaasta jooksul tehtud ja lähitulevikus kavandatavate investeeringute loetelu;
  • olulised teadus- ja arendusprojektid ning nendega seotud kulud aruandeaastal ja järgnevatel aastatel;
  • olulised sündmused, mis ei kajastu finantsaruannetes, kuid mis võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.